Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Twee Gratama-subsidies voor het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA)

17 juni 2016

Het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), verbonden aan de Faculteit der Letteren, heeft twee Gratama-subsidies ontvangen voor:

 • Het project Context in grotten – grotten in context van drs. Wieke de Neef. Zij gaat een experimenteel onderzoek doen naar het gebruik van geofysische technieken voor het vaststellen van prehistorische resten in grotten. Het is innovatief omdat het er specifiek op is gericht om een snelle, non-destructieve methode te vinden om grotcontexten uit de Bronstijd te detecteren, en uniek omdat het een vergelijkende studie betreft van vijf nabijgelegen grotten;
 • En voor de aanvraag: Va n Giffen 2.0: een voorstel voor een nieuwe atlas van de Nederlandse hunebedden van prof.dr Daan Raemaekers. In dit project zal door middel van fotogrammetrische opnamen van de Drentse hunebedden een 3D-opname van alle Nederlandse hunebedden worden gemaakt. Door een vergelijking met de inmetingen van de Drentse hunebedden in 1918 door dr A.E. van Giffen kan voor het eerst vastgesteld worden hoezeer de hunebedden de afgelopen eeuw zijn veranderd.

De Gratama Stichting, opgericht en gevestigd te Harlingen, biedt in samenwerking met de Stichting Groninger Universiteitsfonds de mogelijkheid wetenschappelijke projecten van kleine omvang, opgezet en uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, financieel te ondersteunen.

De faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld een subsidie aan te vragen bij de Gratama Stichting. Het maximum van een toegekende subsidie bedraagt € 25.000,--.

Meer informatie: W.de.neef@rug.nl en D.C.M.Raemaekers@rug.nl

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:37

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.