Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Publicatie deel 7 & 8 in de serie 'Kunstkritiek in Nederland 1885-2015'

12 mei 2016

Op donderdag 19 mei en vrijdag 27 mei worden twee nieuwe delen uit de serie Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 gepubliceerd: Kunstkritiek in een tijd van vervangende grenzen 1989-2015 en Realisme in Nederland 1925-1945. De kernredactie van deze serie bestaat uit initiatiefnemer en hoofdredacteur dr. Peter de Ruiter en dr. Jonneke Jobse.

Deel 7: Realisme in Nederland
Deel 7: Realisme in Nederland

Realisme in Nederland

Critici kiezen positie 1925-1945

Realisme in Nederland belicht de opkomst en waardering van het nieuwe realisme, een stroming die ook nu weer sterk in de belangstelling staat. Toonaangevende critici begroetten dit realisme rond 1925 als een welkome koerswijziging na het internationale modernisme, dat in het teken had gestaan van een grote experimenteerdrift.

Deze bundel laat zien welke rol de Nederlandse kunstkritiek speelde in de doorbraak van dat nieuwe realisme en bij het aanwijzen van de boegbeelden Raoul Hynckes, Pyke Koch, Carel Willink, Dick Ket en andere kunstenaars. Het debat spitste zich toe op de vraag: waar gaat het in de schilderkunst om? De ‘schilder-met-het-hart’ werd in geharnaste taal tegenover de intellectuele schilder in stelling gebracht. Welke standpunten namen critici als Kasper Niehaus, Jan Engelman, W. Jos. de Gruyter, Maria Viola en A.M. Hammacher in toen in de loop van de jaren dertig datzelfde realisme in toenemende mate werd verbonden met de nationale identiteit of, met een meer beladen term, de volksaard? Baanden zij (ongewild) het pad voor de kunstopvattingen van hun nationaal-socialistische collega’s, die het realisme tijdens de Tweede Wereldoorlog tot gewenste kunstuiting maakten?

Auteur: Mieke Rijnders

Deel 8: Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen
Deel 8: Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen

Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen

Over engagement, design en commercie 1989-2015

Wereldwijde politieke, economische en maatschappelijke verschuivingen zorgden na 1989 ook voor ingrijpende veranderingen op cultureel gebied. Kunstenaars staken steeds vaker grenzen over, naar andere landen en tussen disciplines. Ook het veld van de kunstkritiek werd breder, gevarieerder en diffuser. Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen presenteert een dertigtal prikkelende artikelen van toonaangevende schrijvers over kunst als Jeroen Boomgaard, Max Bruinsma, Hans den Hartog Jager, Sven Lütticken, Domeniek Ruyters, Sandra Smallenburg, Anna Tilroe, Janneke Wesseling en Camiel van Winkel. Ze laten zien dat de kunstkritiek nog altijd springlevend is en geven inzicht in het debat dat in de jaren 1989-2015 is gevoerd over engagement in de beeldende kunst, grensvervaging tussen kunst en design en de greep van het grote geld in de kunstwereld.

Auteur: Annemarie Kok (Promovenda Kunstgeschiedenis, Faculteit der Letteren)

Over de serie

De elfdelige reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 vormt een uniek naslagwerk over de begripsvorming en waardering van de moderne en hedendaagse beeldende kunst. Een zorgvuldige selectie van enkele honderden teksten van toonaangevende critici – kunstkritieken, journalistieke bijdragen, interviews en essays – biedt een breed publiek toegang tot belangwekkende kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen vanuit het perspectief van de Nederlandse kunstkritiek.

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 12:41

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.