Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Ingeborg Nienhuis nieuwe streektaalfunctionaris Gronings

15 februari 2016

Bij het Bureau Groninger taal en Cultuur, een gezamenlijk initiatief van Provincie en Rijksuniversiteit Groningen, is per 1 april 2016 een nieuwe streektaalfunctionaris benoemd: drs. Ingeborg Nienhuis. Zij volgt daarmee Eline Brontsema MA op.

Oorspronkelijk afkomstig uit Zoutkamp en opgegroeid in een Groningstalig gezin is Ingeborg Nienhuis (34) in 2005 afgestudeerd in de Nederlandse Taal- en Letterkunde op een masterscriptie over Nedersaksische streektaalliteratuur. Na haar studie was zij een aantal jaren werkzaam als docent Nederlands aan het Hogeland College te Warffum. Ingeborg Nienhuis: ‘Als streektaalfunctionaris hoop ik bij te dragen aan het onderzoeken, vastleggen en promoten van het Gronings. Het lijkt me een zinvolle taak om het Gronings van nu voor de volgende generaties te registreren en om nieuw materiaal te ontwikkelen voor Groningstalig onderwijs. Het ligt voor de hand om bij het doorgeven van onze prachtige, springlevende taal zoveel mogelijk digitale middelen in te zetten. Ik begin “Op Roakeldais” en heb er zin in.’

Ingeborg Nienhuis zal de functie voorlopig tot eind dit jaar vervullen.

Mede op verzoek van de provincie Groningen zal de samenwerking tussen het Bureau Groninger Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur in de komende jaren worden geïntensiveerd. Er is inmiddels een commissie geformeerd die de opdracht heeft een agenda op te stellen voor Groningse Taal en Cultuur voor de komende vijf jaren. In deze commissie heeft namens het Bureau Groninger taal en Cultuur van de Rijkuniversiteit Groningen ook de nieuwe streektaalfunctionaris zitting.

Over het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC)
Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) is een gezamenlijk initiatief van Provincie en Rijksuniversiteit Groningen. Het bureau houdt zich voornamelijk bezig met het onderzoek naar het Gronings en de streektaalgebonden cultuur in heden en verleden.

Meer informatie:
- Drs. Ingeborg Nienhuis [06-23457283, Ingetekstueel hotmail.com]

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:37

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.