Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Publieksmiddag 'Perspectieven op diversiteit' op zondag 10 januari

Publieksmiddag: Perspectieven op diversiteit: het culturele leven van 'afwezigheid'
06 januari 2016

Museum Boerhaave en het Lorentz Center organiseren op zondag 10 januari a.s. om 13.00uur een publieksmiddag in Museum Boerhaave. Thema van de middag is diversiteit en hoe mensen met een 'handicap' de werkelijkheid ervaren. De middag vormt de aftrap van een internationale wetenschappelijke workshop in het Lorentz Center onder de titel Perspectives on Diversity: The Cultural Life of Absence. De middag en de workshop worden gehouden in het kader van het gelijknamige onderzoeksproject, geleid door projectleider dr. Babette Hellemans van de Faculteit der Letteren. Het project is een interfacultaire en internationale samenwerking van de RUG en ontving eerder een NIAS-Lorentz grant. Andere betrokken RUG-onderzoekers zijn: dr. Monika Baár (Faculteit der Letteren) en prof. dr. Douwe Draaisma (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen).

Centraal tijdens de middag staat de manier waarop de samenleving tegen de leefwereld van doven, slechtzienden, mensen met een taalstoornis of autisme aankijkt. Vaak wordt de ‘handicap’ beschreven in termen van afwezigheid. Op de publieksmiddag in Museum Boerhaave laten psycholoog Douwe Draaisma en cabaretier Vincent Bijlo om 13:00 uur zien hoe dromen van blinden en doven, mensen met autisme of mensen die een amputatie hebben ondergaan, een fascinerend venster bieden op de verhouding tussen hersenen, zintuigen en beleving. Om 14:00 uur verzorgt de kunstenaar Jascha Blume, afgestudeerd aan Gallaudet University in Washington (’s werelds enige universiteit voor doven en slechthorenden), een multidisciplinaire performance Deconstructing Presence over ‘tijd’. Kees Tinga van KNFG Geleidenhonden demonstreert om 14:30 uur het werk van blindengeleidehonden. Ook zijn er speciale rondleidingen voor doven en blinden, en zijn er doventolken aanwezig.

 • Vragen over de publieksmiddag en het internationale onderzoeksproject Perspectives on Diversity: A Cultural Life of Absence: projectleider dr. Babette Hellemans; b.s.hellemans rug.nl
 • Meer informatie en programma: Museum Boerhaave, Leiden

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 11:09

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 30 november 2021

  In je eentje naar Nederland: hoe verloopt de opvang van alleenstaande gevluchte kinderen?

  Gevluchte kinderen onder de vijftien jaar die alleen in Nederland aankomen, komen niet in een asielzoekerscentrum terecht, maar in een opvanggezin. Jet Rip keek voor haar promotieonderzoek naar het succes van deze plaatsingen. Wat blijkt? Het...

 • 29 november 2021

  Samenwerken: moeilijker dan het lijkt

  Alles en iedereen werkt samen. Onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstituties, ngo’s, maar ook individuen. Maar het gaat geregeld mis, zelfs als alle partners van goede wil zijn. Hoe kan dat? Een grote groep onderzoekers, onder wie Rafael...