Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyNewsNews Faculty of Arts

Heraccreditatie research masterprogramma's Letteren

07 oktober 2015

De Faculteit der Letteren heeft officieel bericht ontvangen dat de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) alle Research masterprogramma’s heeft geheraccrediteerd. De accreditatietermijn geldt voor de periode 1 augustus 2015 tot en met 31 juni 2021.

De NVAO verleent met een accreditatie een keurmerk dat aangeeft dat aan de gestelde eisen is voldaan. In verband hiermee worden alle opleidingen in Nederland en Vlaanderen eens in de zes jaar door de NVAO beoordeeld. In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's af te geven en in Nederland is het bovendien een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten.

De heraccreditatie betreft de volgende masterprogramma's :

Laatst gewijzigd:13 juni 2019 10:38

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 20 mei 2019

  Eredoctor Philipp Blom: een offroad historicus

  Vóór onze afspraak is aanstaand eredoctor historicus en filosoof Philipp Blom gebriefd dat hij zal worden ondervraagd over zijn werk en missie. Werk oké, maar een missie? 'Die heb ik niet', zegt Philipp Blom in vloeiend Nederlands aan de telefoon vanuit...

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.