Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Elsevier: masteropleidingen Media Studies, CIW, Taalwetenschappen (research) en Archeologie en Archeologie (research) beoordeeld als beste van Nederland

06 oktober 2015

De masteropleidingen Media Studies, Communicatie- en Informatiewetenschappen, Taalwetenschappen (research), Archeologie en Archeologie (research) zijn door studenten als beste beoordeeld van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoek 'De Beste Studies' dat jaarlijks door het tijdschrift Elsevier wordt gepubliceerd.

In het onderzoek beoordelen studenten hun opleiding en universiteit op faciliteiten, onderwijs, inrichting van de opleiding, docenten, toetsing, organisatie en communicatie. De percentages geven weer hoeveel studenten tevreden of zeer tevreden over een bepaald onderdeel of label zijn.

Uit de cijfers blijkt dat de masteropleiding Media Studies op de onderdelen faciliteiten (77%), onderwijs (71%) en inrichting opleiding (69%) significant boven het gemiddelde scoort. Communicatie- en Informatiewetenschappen wordt door studenten vooral op het onderdeel docenten goed beoordeeld, terwijl de opleiding Taalwetenschappen (research) met 75% (zeer) tevreden studenten op het onderdeel organisatie en communicatie significant boven het gemiddelde scoort. Daarnaast worden zowel de reguliere masteropleiding als de research master van Archeologie als beste beoordeeld van Nederland.

Onder de masteropleidingen vallen de volgende programma's:

De beste Studies

Jaarlijks voert Elsevier het onderzoek De beste Studies uit waarbij studenten naar hun mening wordt gevraagd over de Nederlandse opleidingen. Voor dit onderzoek wordt onder meer gebruikgemaakt van de Nationale Studenten Enquête waarvoor alle studenten in het hoger onderwijs zijn benaderd.

Meer informatie

Overzicht beoordelingen Letteren
Toelichting methode onderzoek

De beste Studies 2015
Laatst gewijzigd:13 juni 2019 10:18

Meer nieuws