Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Hoogleraar Herman Hoen ontvangt VolkswagenStiftung-subsidie voor financiering onderzoeksproject ‘Governance in Emerging Economies’

24 september 2015

De Duitse VolkswagenStiftung heeft een bedrag van 500.000 euro toegekend aan het onderzoeksproject ‘Governance in Emerging Economies’, dat gezamenlijk door de Rijksuniversiteit Groningen en de University of Applied Sciences in Göttingen zal worden uitgevoerd.

Het project richt zich op de rol van de staat in het bevorderen van economische groei en ontwikkeling in landen met een Sovjetverleden. Bij de bestudering van de overgang naar een op democratische leest geschoeide markteconomie is die lange tijd onderbelicht gebleven. Decennialang werd het politiek-economisch denken namelijk door het liberalisme gedomineerd. De mondiale financiële crisis en de opkomst van het staatskapitalisme als een succesvol alternatief economisch model hebben daarin recentelijk verandering gebracht. De leidende vraag is welke modaliteiten er in governance-structuren zijn ontstaan en hoe de divergerende dan wel convergerende ontwikkelingen kunnen worden verklaard.

Het door vier promovendi uit te voeren onderzoek spitst zich toe op een vergelijking van de Kaukasus en Centraal-Azië. Daarbij wordt door de wetenschappelijk verantwoordelijke partners in Groningen (Herman Hoen) en Göttingen (Joachim Ahrens) nauw samengewerkt met de Ivane Javakhishvili Tbilisi State University en de KIMEP University in Almaty. Herman Hoen is hoogleraar Internationale Politieke Economie bij de afdeling Internationale Betrekkingen/Internationale Organisatie en Joachim Ahrens bezet in Göttingen de leerstoel Internationale Economie.

De VolkswagenStiftung zet zich in voor de (financiële) steun aan de geestes en maatschappijwetenschappen, evenals voor wetenschap en technologie in het hoger onderwijs en onderzoek. De stichting financiert baanbrekende onderzoeksprojecten en ziet het ondersteunen van ambitieuze jonge academici en de bevordering van interdisciplinaire en internationale samenwerking als een belangrijke missie.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:33

Meer nieuws