Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Twee Vici-beurzen voor Faculteit der Letteren RUG

13 februari 2015

NWO heeft onlangs bekend gemaakt dat maar liefst twee wetenschappers via de Faculteit der Letteren een Vici-beurs van ieder 1,5 miljoen toegekend hebben gekregen. Het gaat om endowed chair Johan Bos en hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw Thea Hilhorst (WUR).

Johan Bos

‘Goed vertalen is een lastige klus’, vertelt hoogleraar computationele taalkunde Johan Bos. 'De betekenis moet zo goed mogelijk worden overgebracht, maar een letterlijke vertaling levert vaak onnatuurlijke constructies op. Soms kan een subtiele verandering in betekenis juist een mooiere vertaling opleveren. Hoe vertalers dit precies doen, gaan wij in het project In het project ‘Lost in Translation, Found in Meaning’ uitzoeken door grote verzamelingen vertaalde teksten automatisch te analyseren.’

Het interdisciplinaire onderzoek zal volgens Bos een volledig nieuw beeld op de relatie tussen betekenis en vertaling opleveren, omdat ‘de computationele benadering die ik voorsta het voor de eerste keer mogelijk maakt om op grote schaal betekenissen aan woorden toe te kennen tussen verschillende talen, met uiteindelijk doel automatisch vast te stellen wanneer een vertaling recht doet aan de betekenis.’

Thea Hilhorst

Thea Hilhorst gaat in haar project When disasters meet conflict. Disaster response of humanitarian aid and local state and non-state institutions in different conflict scenarios’ binnen Globalisation Studies Groningen(GSG) onderzoek doen naar n atuurrampen in conflictgebieden. Zij zal onderzoeken wat de overheid in een dergelijk geval doet, hoe verschillende instituties functioneren en zal analyseren op welke wijze verschillende hulporganisaties met een dergelijke situatie om gaan en ervoor proberen te zorgen dat de conflicten niet erger worden. Haar onderzoek zal worden uitgevoerd in negen landen die kampen met natuurrampen en verschillende soorten conflicten.

Vici-beurs

Ieder jaar worden de Vici-beurzen toegekend aan ongeveer 35 topwetenschappers in Nederland. Deze wetenschappers zijn maximaal 15 jaar geleden gepromoveerd en komen vanuit alle disciplines. Met de Vici kunnen wetenschappers nieuwe onderzoekslijnen opzetten. De Vici is een van de meest competitieve beurzen in Nederland en kent een honoreringspercentage van ongeveer 15%.

Meer informatie

PR en Voorlichting Faculteit der Letteren

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:33

Meer nieuws