Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyNewsNews Faculty of Arts

NIAS-Lorentz Grant voor interfacultair project drie RUG onderzoekers

Perspectives on Diversity: The Cultural Life of Absence
11 februari 2015

Onlangs ontvingen drie Groningse onderzoekers een NIAS-Lorentz Grant voor hun interfacultaire project ‘Perspectives on Diversity: The Cultural Life of Absence’. Het gaat om projectleider en hoofdaanvrager dr. Babette Hellemans, in samenwerking met dr. Monika Baár (beide Faculteit der Letteren) en prof. dr. Douwe Draaisma (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen).

Diversiteit in waarneming van de werkelijkheid

Het project van de drie wetenschappers onderzoekt hoe handicaps niet alleen gaan over de afwezigheid van zintuigen maar juist vaak zorgen voor een grotere diversiteit in het waarnemen van de werkelijkheid. Er wordt samengewerkt met dr. Elise de Bree van de UvA en de blinde literatuurwetenschapper Dr. Piet Devos.

In de westerse cultuur worden noties van handicaps vaak beschreven in termen van afwezigheid. Blind zijn wordt beschreven als niet kunnen zien, doof als niet kunnen horen, dyslectisch als niet kunnen lezen, en autistisch als onvermogen emoties te interpreteren. In sociaal opzicht wordt de handicap eveneens vaak in negatieve bewoordingen weergegeven: het gaat dan om het gehele lichaam of geest minus de handicap. Dit is niet altijd zo geweest. In het (verre) verleden werden sommige handicaps gezien als een voordeel en soms werden bijzondere gaven toegedicht aan blinden of doven.

Door samenwerking met medici, kunstenaars, psychologen en geesteswetenschappers wordt onderzocht hoe claims ten aanzien van de betekenis van handicaps, vaak geformuleerd door politiek en samenleving, zijn geromaniseerd en gepolitiseerd.

Over de NIAS-Lorentz Grant

Het Nias Lorentz programma is een samenwerking tussen het NIAS en het Lorentzcentrum in Leiden en kent ieder jaar verschillende prijzen toe aan initiatieven die op het snijvlak liggen van geesteswetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk en natuurwetenschappelijk of technologisch onderzoek. Met het geld kunnen groepen van interdisciplinaire wetenschappers vakgenoten uitnodigen voor een conferentie bij het NIAS in Wassenaar. Naast geld voor themagroepen en workshops kent het NIAS-Lorentz jaarlijks ook de prestigieuze NIAS-Lorentz Fellowship toe. Meer informatie is te vinden op de gezamenlijke website.

Meer informatie en contact

For more information mail to b.s.hellemans@rug.nl.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:33

Meer nieuws

 • 12 november 2019

  Twee winnaars Pieter Boekeprijs

  Voor het eerst in de geschiedenis van de Pieter Boekeprijs zijn er twee winnaars: Suzy Matthijssenvoor en David van den Berg.

 • 12 november 2019

  Emeritus Douwe Draaisma: ‘Een goed verhaal ga ik niet uit de weg’

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt vertelde Douwe Draaisma al in zijn boeken. Plotseling is hij zelf met emeritaat. Mathijs Deen sprak op Texel met de vorser van het autobiografisch geheugen, die het verstrijken van de tijd monter ondergaat...

 • 11 november 2019

  Met stiltes de publieke opinie veranderen?

  Sociaal psycholoog Namkje Koudenburg heeft een Early Career Award van de KNAW gekregen. Koudenburg onderzoekt welke invloed de microdynamiek van conversaties heeft op de publieke opinie.