Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News

Presentatie boek ‘Ezinge, ijkpunt in de archeologie’ op 6 november

30 oktober 2014

Op donderdag 6 november vindt de presentatie van het boek ‘Ezinge, ijkpunt in de archeologie’ plaats in Museum Wierdenland te Ezinge. Auteurs van het boek zijn Kirsten van der Ploeg en Piet Kooi.

Onderzoek van de wierde Ezinge (1923-1934)

Tijdens het beroemde onderzoek van de wierde Ezinge (1923-1934) zijn door A.E. van Giffen en zijn team honderden foto’s op glasplaatnegatieven gemaakt, die dienden als extra documentatie naast de nauwkeurig op schaal getekende opgravingsvlakken en -profielen. Het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG beheert deze collectie heeft daaruit een ruime selectie gemaakt als uitgangspunt voor het boek Ezinge ijkpunt in de archeologie.

De haarscherpe foto’s zijn op groot formaat in het boek afgedrukt en geven een tijdsbeeld van het dorp en de omgeving en, in het bijzonder, van de werkzaamheden in uitvoering. De resultaten van de opgravingen waren spectaculair, vooral door de aanwezigheid van aanzienlijke houtresten van boerderijen en schuren, maar ook door de methoden en technieken die werden toegepast.

In een paar hoofdstukken wordt Ezinge ter inleiding in een breder kader geplaatst, waarna de aanpak en de problemen van een dergelijk grootschalig project worden behandeld. Op drie locaties worden de fijnere kneepjes van het vak uitgelegd en krijgt men de gelegenheid om de opgraving stapsgewijs te volgen. Om af te sluiten met een reis door de tijd die van boven naar beneden eindigt bij de vroegste bewoning in de kern van de wierde. In dit deel van het boek zijn, naast de begeleidende tekst, veel tekeningen geplaatst om met kleur aan te geven waar de diverse houtresten van de verschillende gebouwen liggen.

Boek bestellen

Het boek ‘Ezinge, ijkpunt in de archeologie’ (full colour/103 pagina’s) kost € 27,50 (exclusief verzendkosten).

Het boek kan worden besteld door een email, met vermelding van naam en adresgegevens, te versturen aan: Ezinge@rug.nl. Dit is eveneens het besteladres voor boekhandels. Ook is het boek te koop in de winkel van Museum Het Wierdenland te Ezinge.

Meer informatie

Kirsten van der Ploeg (050 - 3636713/3632528) & Piet Kooi (0595-443159)

Ezinge
Laatst gewijzigd:07 juni 2019 11:12

Meer nieuws