Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Arts Festival

Stemmen van Groningen en Stimmen fan Fryslân

Demonstratie

Het in kaart brengen van de huidige staat van streektalen is belangrijk. Met behulp van apps voor smartphones en het web wordt door de RUG onderzoek gedaan na de ontwikkeling en het behoud van regionale talen, zoals het Gronings en het Fries.

Sprekers van de talen in het noorden van Nederland kunnen in hun eigen, lokale, variant een aantal woorden inspreken. Met behulp van deze informatie kan je meer leren over de taal waar je vandaan komt. De spraakopnames worden verzameld in een grote database. Het materiaal uit deze database stelt de onderzoekers in staat om technologie te ontwikkelen voor het behoud van kleine talen. Met deze technologische ontwikkelingen kunnen ze een overzicht maken van de huidige staat van talen in onze regio.

Presentatoren

Martijn Bartelds Martijn Bartelds is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en houdt zich bezig met computationeel taalkundig onderzoek. In zijn onderzoek kijkt hij naar uitspraakvariatie in de provincie Groningen en maakt hij modellen die aangeven hoe de taal is veranderd door de jaren heen.
Raoul Buurke Raoul Buurke is een student en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft een sterke interesse in hoe dialecten effectief behouden kunnen worden met behulp van moderne methodes, zoals het verzamelen van spraakopnames via smartphone apps die gebruikt kunnen worden in verder onderzoek.
Max Reuvers Max Reuvers is een student en onderzoeksassistent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is geïnteresseerd in sociolinguïstiek en in taalvariatie en verandering.

Waarom mag je deze demonstratie niet missen?

Spreek jij het Gronings of het Fries? Probeer de app gemaakt die, met hulp van eerdere dialectonderzoeken uit het noorden en oosten van Nederland, kan raden waar je vandaan komt! Help mee het Fries en het Gronings te bewaren voor de komende generaties.

Laatst gewijzigd:05 augustus 2019 09:16