Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Arts Festival

Literatuur en wetenschap: twee buren

Mini-lezing

Literatuur speelt van oudsher een belangrijke rol bij de verspreiding en popularisering van wetenschappelijke kennis. Zo won de evolutietheorie van Darwin aan bekendheid doordat romanschrijvers in de late negentiende eeuw diens bevindingen over erfelijkheid als uitgangspunt namen, vonden medische opvattingen over ziekte en gezondheid hun weg in romans die zich afspeelden in de Alpen, confronteren literaire teksten over informatietechnologie hun lezers met de gevolgen van digitaal databeheer en krijgen ecologische kwesties een steeds belangrijkere plaats in de poëzie. Wie literatuur bestudeert zal aandacht moeten hebben voor de relaties tussen literatuur, uiteenlopende wetenschappelijke domeinen en de maatschappelijke ruimte waarin deze samenkomen. In dit minicollege wordt aan de hand van de roman De vrolijke verrijzenis van Arago (2018) van de Nederlandse schrijver Tomas Lieske betoogt dat kennis van de manier waarop inzichten uit verschillende kennisgebieden in een literaire tekst samenkomen een verrijkende ervaring is. In een politiek klimaat waarin wetenschappelijke disciplines uit elkaar dreigen te worden gespeeld is dat belangrijker dan ooit.

Waarom mag je deze lezing niet missen?

Wat leert literatuur ons over de manier waarop kennis wordt geproduceerd en verspreid in een samenleving? Deelnemers wordt aangeraden de roman De vrolijke verrijzenis van Arago van Tomas Lieske te hebben gelezen, maar noodzakelijk is dat niet.

Mathijs Sanders Mathijs Sanders is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Zijn onderzoek gaat over publieksliteratuur in de twintigste eeuw en de relaties tussen Nederlandse en buitenlandse literatuur.
Laatst gewijzigd:12 december 2019 13:01