Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Arts Festival

Oud gedaan is jong geworden? De effecten van het leren van een nieuwe taal op latere leeftijd

Mini-lezing

Een nieuwe taal leren na je 65e ? In dit minicollege laten we zien dat het leren van nieuwe dingen op latere leeftijd positieve effecten kan hebben op cognitie maar ook welbevinden.

We vertellen ook waarom juist taal tot positieve effecten kan leiden in tegenstelling tot andere nieuwe dingen en wat dan de beste manier is om na 65 jaar een nieuwe taal te leren.

Waarom mag je deze lezing niet missen?

Voor iedereen is de uitkomst van het leren van een nieuwe taal anders, afhankelijk van houding en ook hoe vroeger een taal geleerd is. Daarom doen we een kort onderzoekje waarbij we vragen naar de taalleergeschiedenis van het publiek. Het is daarom handig een mobiele telefoon mee te hebben.

Spreker

Merel Keijzer Merel Keijzer is hoogleraar Engelse Taalkunde & Engels als tweede taal en kijkt in haar onderzoek naar de sociale, talige, cognitieve en neurale effecten van het leren van een nieuwe taal en tweetaligheid.
Laatst gewijzigd:09 augustus 2019 15:51