Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Information for new Faculty of Arts students 2024-2025 The Start of your Bachelor's Taalwetenschap

Matching

Aanmelding vóór 1 mei

Als je in september wilt beginnen met een bacheloropleiding van de Faculteit der Letteren en je meldt je aan voor de deadline van 1 mei dan ben je niet verplicht om aan matching deel te nemen. Als aankomende student kun je wel gebruik maken van het recht op matching. De Faculteit der Letteren gaat er van uit dat jij, via een bezoek aan de Open dagen, deelname aan een Eén Dag student en/of aan een Webklas, jezelf goed hebt voorbereid op de opleiding van jouw keuze. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten bepaal jijzelf of je goed matcht met de opleiding.

Aanmelding na 1 mei

Als je de deadline voor aanmelding van 1 mei hebt gemist, is het nog steeds mogelijk om te starten in september met een bacheloropleiding van de Faculteit der Letteren (aanmelden kan namelijk bij de Faculteit der Letteren tot 1 augustus). Heb je echter geen Open dagen bezocht of deelgenomen hebben aan een Eén Dag student en/of Webklas dan zijn er geen mogelijkheden meer om te kijken of je matcht met de aangemelde opleiding. Heb je wel voor 1 mei aangemeld, maar geen voorlichting bij kunnen wonen dan kun je nog contact opnemen de studentambassadeur(s) van de aangemelde opleiding.

Heb je vragen over matching? Kijk op www.rug.nl/matching voor de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via bsz.let@rug.nl.

Laatst gewijzigd:23 april 2024 15:38