Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Information for new Faculty of Arts students 2024-2025 The Start of your Bachelor's Informatiekunde

Matching

Aanmelding vóór 1 mei

Als je in september wilt beginnen met een bacheloropleiding aan de Faculteit der Letteren en je meldt je aan voor 1 mei, dan kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan de matchingsactiviteit. Je bent echter niet verplicht om aan matching deel te nemen, aangezien de Faculteit der Letteren er van uit gaat dat jij, via een bezoek aan de Open dagen, deelname aan een Eén Dag student en/of aan een Webklas, jezelf goed hebt voorbereid op de opleiding van jouw keuze. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten kun je zelf bepalen of je goed matcht met de opleiding.

Heb je voor 1 mei aangemeld, maar geen voorlichting bij kunnen wonen? Dan kun je contact opnemen de studentambassadeur(s) van de opleiding waarvoor je aangemeld bent om alsnog je opleidingskeuze te bespreken.

Aanmelding na 1 mei

Als je de deadline voor aanmelding van 1 mei hebt gemist, is het nog steeds mogelijk om in september te starten met een bacheloropleiding van de Faculteit der Letteren (aanmelden kan namelijk bij de Faculteit der Letteren tot 1 augustus). Je recht op matching komt echter wel te vervallen op het moment dat je je na 1 mei inschrijft. Heb je geen Open dagen bezocht of deelgenomen aan een Eén Dag student en/of Webklas, dan zijn er geen mogelijkheden meer om te kijken of je matcht met de aangemelde opleiding.

Heb je vragen over matching? Kijk op www.rug.nl/matching voor de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via bsz.let@rug.nl.

Laatst gewijzigd:23 april 2024 15:37