Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News

GEANNULEERD: Promotie drs. F.E.M. Konings: Zitten we op één lijn? Een studie naar de bijdrage van culturele instellingen aan doorlopende leerlijnen cultuur- onderwijs in de basisschool

Wanneer:do 09-04-2020
Waar:Aula, Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Door omstandigheden is de promotie van mevrouw Konings op 20 februari verschoven naar 9 april (14.30 uur). Mevrouw Konings hoopt te promoveren op het proefschrift Zitten we op één lijn? Een studie naar de bijdrage van culturele instellingen aan doorlopende leerlijnen cultuur- onderwijs in de basisschool. Als promotor treedt op prof.dr. B.P. van Heusden.