Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News

Lustrumavond 9 mei Spraakmakende Boeken

Wanneer:do 09-05-2019
Waar:Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen

In het eerste deel van deze avond zullen vijf van de organisatoren van Spraakmakende Boeken elk een minilezing geven over de ontwikkeling van de literatuur in de afgelopen 25 jaar in verschillende taalgebieden. Daarbij zullen vooral voorbeelden worden aangehaald die in Spraakmakende Boeken zijn besproken. Voor het tweede deel van de avond nodigen wij u uit om met ons in de Spiegelzaal van het Academiegebouw met een hapje en een drankje het vijfde lustrum te vieren. Daar zal aan de bezoekers van de avond een boekje worden uitgereikt dat onder andere de minilezingen (in een iets langere versie) en een lijst van alle in 25 jaar Spraakmakende Boeken besproken werken zal bevatten. Tevens zal daar de uitslag van de enquête bekend gemaakt worden.

Let op: in verband met het volle programma is de aanvangstijd vervroegd: de lezingen zullen stipt om 19.30 beginnen. U bent vanaf 19.00 welkom om een videoband met de omslagen van de titels van de in 25 jaar besproken werken te bekijken.

De vijf minilezingen:

  • Dr. Sandra van Voorst: Van ‘echt gebeurd’ tot ‘vensters op de wereld’. 25 jaar Nederlandse literatuur in Spraakmakende boeken
  • Dr. Els Jongeneel: Van postmodernisme naar neorealisme. Vijfentwintig jaar spraakmakende literatuur in Frankrijk en Italië
  • Dr. Sander Brouwer: Wat te doen...? met pulp, porno en poen. De veranderende status van literatuur in Oost-Europa
  • Dr. Henk Harbers: De terugkeer van de geschiedenis. Duitstalige literatuur na de val van de muur
  • Prof.dr. Barend van Heusden: Inzicht alleen is niet voldoende: voorbij de roman in Engelstalige literatuur