Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

Dag van Participatief Actieonderzoek

Wanneer:do 12-04-2018
Waar:Het Paleis, Boterdiep 111, Groningen

Op 12 april 2018 organiseren de Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen de Dag van Participatief Actieonderzoek. Onderzoekers, docenten, studenten en maatschappelijke organisaties maken kennis met actieonderzoek en andere vormen van participatief onderzoek. Ook verdiepen bezoekers zich verder in het onderwerp door lezingen en workshops bij te wonen. De dag vindt plaats in Het Paleis te Groningen.

Participatief Actieonderzoek

Participatief actieonderzoek is een op zichzelf staande vorm van onderzoek waarbij praktijkkennis en theorie in dialoog met elkaar worden gebracht. Het is een op zichzelf staande onderzoeksmethodiek, naast kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het uitgangspunt is dat deze vorm van onderzoek bijdraagt aan democratisering en empowerment in sociale en professionele praktijken. Deelnemers participeren hierbij als co-onderzoeker.

Op de Dag van Participatief Actieonderzoek belichten actieonderzoekers de theoretische en historische achtergronden van deze onderzoeksmethodiek, presenteren andere onderzoekers hun participatieve onderzoeksprojecten en kun je je als bezoeker laten inspireren door zelf deel te nemen aan een reeks informatieve en inspirerende workshops. Keynote speakers zijn Tineke Abma en Ben Boog. De Dag wordt voorgezeten door Hans Harbers.

Kosten en inschrijvingen

Onderzoekers of medewerkers van maatschappelijke organisaties betalen voor de gehele dag €20,00. Studenten betalen €10,00. Geïnteresseerd? Stuur dan een bericht naar v.hazelhoff@rug.nl. Meer informatie, ook over inschrijvingen, kun u vinden op de webpagina van de Dag van Participatief Actieonderzoek.