Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts

Open dag archeologisch onderzoek Terpencentrum

Wanneer:za 27-06-2015 10:00 - 15:00
Waar:Blitsaerd te Leeuwarden

De afgelopen vier weken heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de provincie Fryslân, een opgraving uitgevoerd in het voormalige veengebied ten oosten van de wijk Blitsaerd, te Leeuwarden. Hoewel de hier veronderstelde terp in de vorige eeuw al grotendeels is afgegraven, blijken in de top van de ondergrond nog interessante archeologische sporen aanwezig, vooral van de vroegste bewoning op deze plek. Tijdens de open dag op zaterdag 27 juni is de opgraving te bezichtigen. Er worden dan rondleidingen met uitleg gegeven door archeologen. Verder zijn allerlei vondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd te bekijken.