Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

Symposium: Taalvaardigheid op het snijvlak van voortgezet onderwijs en universiteit: symposium en proefexamen

Wanneer:vr 09-05-2014 13:00 - 17:00
Waar:Groninger Museum

Op vrijdagmiddag 9 mei 2014 vindt van 13:00 tot 17:00 uur in het Groninger Museum een symposium plaats rond het thema

Taalvaardigheid Nederlands op het snijvlak van voortgezet onderwijs en universiteit

De inhoud, het niveau en de functie van het eindexamen Nederlands en van het daaraan voorafgaande onderwijs in taalvaardigheid staan de laatste jaren steeds vaker ter discussie. Het is niet langer vanzelfsprekend dat het vwo zijn leerlingen voldoende voorbereidt op de eisen die universitaire studies stellen aan de taalvaardigheid van beginnende studenten. Universiteiten beperken zich daarom niet langer tot het aanbieden van onderwijs en voorzieningen op het gebied van academische taalvaardigheid, maar leggen zich in toenemende mate toe op toetsing van taalvaardigheid aan hun poort. Deze aansluitingsproblematiek staat centraal op het symposium dat ruimte biedt aan uitwisseling van ideeën en debat. De discussie wordt op gang gebracht door korte voordrachten uit onderzoek en praktijk.

Aan het symposium is een proefexamen gekoppeld. Dit bestaat uit de afname van voorbeeldopgaven taalvaardigheid voor een examen taalvaardigheid Nederlands voor de 21e eeuw. Deze opgaven worden in april voorgelegd aan scholieren uit vwo 5 en studenten uit het eerste jaar van de bachelor van een alfa-, bèta- en gamma-opleiding. De resultaten van het proefexamen vormen stof voor discussie tijdens het symposium.

Informatie over het programma, de kosten en wijze van inschrijven vindt u via www.rug.nl/let/symposium-taalvaardigheid .