Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum iGOROnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum iGOR

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Corporate ResponsibilityOns aanbod

Onze producten

Social Impact Assessment

Social impact assessment is a framework for considering (i.e. identifying, assessing, monitoring, mitigating and managing) the social issues (in the broadest sense possible) associated with planned interventions by companies and governments alike (e.g. infrastructure projects like airports, bridges, dams, factories, mines, pipelines, roads, train lines, etc). It is an applied framework that seeks to achieve `shared value’. This implies that the investing companies not only focus on the short-term company benefits, but also improve long term positive outcomes for affected people, communities, and governments, while mitigating the short and long term costs for all involved. The framework provides a way to consider (i.e. identifying, assessing, monitoring, mitigating and managing) the social issues of stakeholders that are affected by planned, often large, company interventions (e.g. infrastructure projects like airports, bridges, dams, factories, mines, pipelines, roads, trainlines, etc). You will find further information in this guide for assessing and managing the social impact of projects.


IntegrityScan®

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wordt met behulp van de IntegrityScan® wetenschappelijk onderzoek verricht naar instrumenten die de integriteit van medewerkers kunnen verbeteren en waarborgen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen specifieke organisatiekenmerken en de integriteit van medewerkers van de organisatie. In dit onderzoek wordt met name de effectiviteit van de organisatiecultuur als instrument om integer gedrag van medewerkers te bevorderen bestudeerd. Als graadmeter voor het integriteitsniveau binnen een organisatie wordt gekeken naar verschillende vormen van integer gedrag, maar ook naar mogelijke schendingen ervan.

Met behulp van de IntegrityScan® wordt de integriteit van medewerkers op verschillende hiërarchische niveaus in de organisatie onderzocht waarbij het integriteitsgedrag wordt gerelateerd aan verschillende stakeholders van de organisatie. Er wordt een breed scala aan integriteitsproblemen onderzocht, zoals het niet naleven van gedragsregels (compliance), verschillende vormen van fraude, misleidende verkoop- en marketingpraktijken, privacy schendingen en overtredingen van regelgeving t.a.v. het milieu. Tevens wordt de invloed van de leiderschapsaspecten binnen de organisatie betrokken en wordt onderzocht welk moreel oordeel medewerkers hebben ten aanzien van diverse integriteitsschendingen.

Door toepassing van de IntegrityScan® werkt u met de RUG samen om het integriteitsmanagement in uw organisatie verder te professionaliseren. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van effectieve en specifieke instrumenten die de integriteit van medewerkers helpen verbeteren en waarborgen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek verwerft u een gedetailleerd inzicht in de prioriteiten en eventuele knelpunten waar uw organisatie mee te maken heeft. Daarnaast is het onder andere mogelijk om een vergelijking te maken tussen verschillende organisatieonderdelen en medewerkersgroepen. Aan de hand van de resultaten van de IntegrityScan® kan ook een benchmark gemaakt worden ten opzichte van vergelijkbare organisaties in de sector.

Laatst gewijzigd:19 september 2017 12:01
printView this page in: English