Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) Corporate Responsibility Ons aanbod

Ons advies

De wereld verandert. Verandert u tijdig mee?

Hoe ziet de wereld om u heen de activiteiten waar u als onderneming, overheidsorganisatie of NGO verantwoordelijk voor bent? Hoe draagt u zelf bij aan de gewenste perceptie? Vraagt het thema Corporate Responsibility proactief beleid en betaalt uw investering zich op termijn terug? Het zijn relevante vragen in een wereld die blijft veranderen en waarin niet tijdig mee veranderen fataal kan zijn.

Expertisecentrum iGOR verricht onderzoek, deelt kennis, adviseert en ondersteunt bij uiteenlopende Corporate Responsibility vraagstukken:

  • Wij signaleren en toetsen de steeds veranderende perceptie van de samenleving over de rol en verantwoordelijkheden van bedrijven en publieke instellingen
  • Wij doen onderzoek naar effectieve omgang met verschillende stakeholders en brengen best practices in kaart
  • Onze op onderzoek gebaseerde kennis kan een waardevolle bijdrage vormen bij het formuleren van strategieën en veranderplannen
  • Onze expertise en kennis van best practices helpt bij het maken van afspraken met lokale gemeenschappen en stimuleren van draagvlak en wederzijde betrokkenheid (shared value)
  • Wij voeren specifiek onderzoek uit naar de rol van NGOs
  • Wij delen kennis en bieden ondersteuning bij internationale vraagstukken als samenwerking met werknemersorganisaties; werkgeverschap 'over de grenzen'; adequaat acteren met betrekking tot internationale corruptierisico’s en integriteitsvraagstukken; faciliteiten voor afvoer van (chemisch) afval, enzovoorts.

Laatst gewijzigd:14 december 2017 10:54
printView this page in: English