Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum iGOROnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum iGOR

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Corporate ReportingKennis delen

Tot nu toe

Onze activiteiten, onderzoekstrajecten en samenwerkingsprojecten

Wij zijn betrokken bij de volgende activiteiten:

  • Participatie als deelnemer in de ontwikkeling van het 'Core and More'-model van de FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) op het gebied van Corporate Reporting – teneinde een bijdrage te leveren aan het verder optimaliseren van het model van Corporate Reporting, zoals dat door de FEE is gelanceerd. Dit model kan worden gebruikt door ondernemingen bij de opbouw van de informatie voorziening aan stakeholders.
  • Lidmaatschap van het Academic Network van de International Integrated Reporting Council (IIR) – teneinde bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het model voor Integrated Reporting zoals dat door de IIRC is gelanceerd. Dit model vindt navolging bij ondernemingen, die dit gebruiken om hun jaarverslaggeving op te enten.
  • Participatie in het MVO Platform van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en in de projectgroep ESG Assurance van de NBA – teneinde een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het model van een controleverklaring bij geïntegreerde jaarverslagen – ondernemingen vragen in toenemende mate hun accountant om het geïntegreerde jaarverslag te controleren en dat vraagt om een nieuw model controleverklaring en dat model is nog niet helder, maar er is veel behoefte aan handreikingen.
  • Betrokkenheid bij de uitvoering van de jaarlijkse Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische zaken, uitmondend in de Kristal Prijs – dit is een belangrijke prijs voor grote ondernemingen in Nederland die iets zegt over de kwaliteit van hun jaarverslaggeving – met name op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.
  • Actieve participatie in Het Groen Brein, waarin door vertegenwoordigers van onderwijsinstituten en bedrijfsleven wordt gewerkt aan mogelijkheden en handreikingen om duurzaamheidsvraagstukken te verankeren in het economisch en bedrijfskundig onderwijs – dit moet leiden tot de nieuwe economen en bedrijfskundigen. Beslissingsmodellen draaien niet alleen om euro’s, maar ook om allerhande niet-financiële parameters, zoals het milieu, ethiek en de sociale omgeving.

Laatst gewijzigd:23 mei 2017 10:08
printView this page in: English