Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum iGOROnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum iGOR

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Corporate Reporting

Corporate Reporting

Wetenschappelijk bekeken, aan de praktijk getoetst

De samenleving eist transparantie van overheden, bedrijven en non-profit organisaties. Voortschrijdende digitalisering dwingt bovendien tot transparantie. Immers, hacks en leaks zijn aan de orde van de dag en kunnen reputaties vernietigen. Organisaties die zich serieus en systematisch inspannen om transparant te zijn, winnen aan maatschappelijk aanzien en creëren toegevoegde waarde. Waar staat u? Welke maatschappelijke en morele waarden drijven u om uw handel en wandel voor iedereen inzichtelijk te maken. Welke middelen kunt u daarbij inzetten en welke richtlijnen en kaders zijn voor u relevant en toepasbaar? We staan nog maar aan het begin. Met ons expertisecentrum iGOR (institute for Governance and Organizational Responsibility) blijft u aangesloten op alle relevante ontwikkelingen en beschikbare kennis. Samen onderzoeken we wat voor u wenselijk is en toetsen we de uitkomsten aan de praktijk.

printView this page in: English