Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)
Header image Blogs

Blogs

Presentatie onderzoeksrapport De voorzitter van de raad van commissarissen in Nederland

Datum:02 oktober 2018
Chairman of the board
Chairman of the board

[English version below]

Op 2 oktober wordt in De Singer Laren het onderzoeksrapport "De voorzitter van de raad van commissarissen in Nederland: veranderingen in profiel en ontwikkeling van de rol" gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door het kenniscentrum iGOR in opdracht van en in nauwe samenwerking met Spencer Stuart. Op basis van loopbaangegevens laat het rapport onder andere zien dat de gemiddelde leeftijd van de voorzitter sinds 1990 toeneemt, een groot maar afnemende deel van de voorzitters ervaring als CEO heeft en dat het aandeel niet-Nederlanders na een snelle toename, sinds 2008 weer afneemt. Daarnaast is gekeken naar de toekomst van de functie. Middels een enquête en interviews is aan voorzitters van beursgenoteerde ondernemingen gevraagd hoe zij de ontwikkelingen in hun functie percipiëren. De respondenten verwachten de komende vijf jaar een verdergaande intensivering van de functie. De verwachte tijdsbesteding neemt toe met gemiddeld 22%, de samenwerking met de executives intensiveert, en aandacht voor digitale en ESG-issues vraagt onder andere steeds meer aandacht. 

Lees het volledige rapport (in het Engels) >>

Lees de belangrijkste conclusies (in het Nederlands) >>

Voor meer informatie: 
Directeur iGOR
dr. Kees van Veen  
Telefoon: 050 363 3866 
Email: k.van.veen rug.nl

[English version]

Presentation of research report on ‘The chairman of the supervisory board in the Netherlands’

On 2 October, Singer Laren will host the presentation of the research report entitled ‘The chairman of the supervisory board in the Netherlands: how the profile has changed and the role is evolving’. The research was commissioned by Spencer Stuart, who also worked closely on the project conducted by the iGOR knowledge centre. Based on career data, the report shows that the average age of chairmen has risen since 1990, that a large (but declining) number of chairmen have experience working as CEO of a company, and that after a sharp rise, the proportion of non-Dutch chairmen has dropped since 2008. The report also looked into the future of the position. Using a questionnaire and interviews, the chairmen of listed companies were asked how they think their role as chairmen of the supervisory board will evolve. The respondents expect an intensification of the role in the next five years. The time spent on supervisory board duties is expected to increase by an average of 22%, collaboration with executives is expected to intensify, and digital and ESG issues will require increasingly more attention. 

Read the full report (in English) >>

Read the main conclusions (in Dutch) >>

For more information, contact: 
Director of iGOR
Dr Kees van Veen 
Telephone: +31 (0)50 363 3866 
E-mail: k.van.veen rug.nl