Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)
Header image Blogs

Blogs

Openbare accountants en strategie/verslaggeving inzake CO2-reductie

Datum:04 maart 2019
Openbare accountants en strategie/verslaggeving inzake CO2-reductie
Openbare accountants en strategie/verslaggeving inzake CO2-reductie

Samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onderzoekt iGOR de betrokkenheid van openbare accountants bij de strategievorming van en verslaggeving door hun cliënten over CO2-uitstoot reductie en impact. Op korte termijm wordt een survey onder openbare accountants uitgezet om dit in kaart te brengen.

Bent u als openbaar accountant werkzaam en wilt u ons helpen? Houd dan berichtgeving door de NBA in de gaten. Of neem contact op met prof. dr. Dick de Waard RA (d.a.de.waard rug.nl).