Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)
Header image Blogs

Blogs

Lancering nieuwe leergang Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance

Datum:13 september 2018
opleiding ESG Assurance
opleiding ESG Assurance

De University of Groningen Business School (UGBS) lanceert de leergang Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance. Binnen deze leergang krijgen (assistent) accountants en specialisten (niet-accountants) de mogelijkheid om hun kennis op het gebied van controle van niet-financiële informatie van ondernemingen te vergroten, met als doel om hun controletechnieken te verbeteren.

Naast de wettelijk verplichte financiële verantwoording, rapporteren meer en meer ondernemingen jaarlijks ook over hun niet-financiële prestaties. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zoals milieuvraagstukken (waaronder klimaatverandering), productverantwoordelijkheid, bedrijfsethiek en kwaliteit van arbeid en leefomstandigheden. Het financiële verslag wordt gecontroleerd door een beëdigde (register)accountant, maar wie dient de Environmental, Social & Governance (ESG) prestaties te valideren?

Controle van niet-financiële informatie
Veel ondernemingen laten Environmental, Social & Governance (ESG) rapportage verifiëren door een externe partij, in de meeste gevallen door hun huisaccountant. Dat is echter geen wettelijk vastgelegde en aan een accountant voorbehouden taak. Elke gespecialiseerde professional mag deze werkzaamheden uitvoeren. Dit vraagt echter wel om deskundigheid op het gebied van de controle van niet-financiële informatie. In de praktijk blijkt dat de teams die door accountantsorganisaties hiervoor worden samengesteld, vaak deels bestaan uit inhoudelijk specialisten met beperkte kennis van controle en/of (assistent) accountants met beperkte kennis van niet-financiële informatie.

De University of Groningen Business School (UGBS) heeft speciaal voor deze professionals de opleiding ESG Assurance opgezet. Dick de Waard, hoogleraar Accountancy en programmadirecteur ESG Assurance: "Het doel is drieledig: de deskundigheid van (assistent)accountants vergroten op het gebied van de controle van niet-financiële informatie, de deskundigheid van specialisten vergroten op het gebied van controletechnieken en het creëren van een aantoonbare deskundigheidsgraad die voor cliënten/opdrachtgevers waarneembaar is en waarmee betrokkenen zich kunnen onderscheiden in de markt."

Programma en aanmelden
De opleiding ESG Assurance neemt een collegejaar van 10 maanden in beslag. Per module zal sprake zijn van een collegeblok op locatie: landgoed ISVW te Leusden. Voorts wordt gebruik gemaakt van audio-visuele presentaties en webbased toepassingen. De cursus start op 14 september 2018 en de afronding is eind juni. In het voorjaar is een collegevrije periode ingelast vanwege busy season. Het collegegeld voor de leergang bedraagt € 5.900,-. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website.


Noot voor de redactie

  • Contact: Peter Verhoef, Directeur University of Groningen Business School, tel. 06-52155407 of Nikolaj Bijleveld, programmamanager UGBS, tel. 050 363 3117/06-43231864, email:  n.h.bijleveld rug.nl
  • Meer informatie: www.rug.nl/ugbs-esga

Reacties

Reacties laden...