Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Header image Blogs

Blogs

De verankering van lange termijn waardecreatie in de bestuurdersbeloning

Datum:11 november 2019
Het Jaarboek Corporate Governance 2019-2020
Het Jaarboek Corporate Governance 2019-2020

Ondernemingen spelen een cruciale rol in duurzame ontwikkeling. Zo richten ondernemingen zich op de brede stakeholder, worden ondernemingen ingezet om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te realiseren en spelen ondernemingen meer dan ooit een sleutelrol in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Maar in hoeverre wordt deze rol door vertaald naar de bestuurdersbeloning die bij tijd en wijle onder vuur ligt?

Onlangs is de nieuwe editie (2019-2020) van het Jaarboek Corporate Governance verschenen. Nancy Kamp-Roelands en Marcus Looijenga, onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, lichten in dit jaarboek hun onderzoek naar de verankering van lange termijn waardecreatie in de bestuurdersbeloning toe.

De laatste jaren wordt de bestuurdersbeloning steeds meer in de maatschappelijke context geplaatst. Niet alleen de winstgevendheid staat centraal, maar ook niet-financiële aspecten worden belangrijker. Enerzijds zijn dit de mogelijk negatieve aspecten zoals het helpen voorkomen van witwaspraktijken, het terugdringen van CO2-uitstoot en het respecteren van mensenrechten in de toeleveringsketens. Anderzijds zijn dit positieve aspecten die waarde toevoegen, denk aan het produceren van gezonde voeding, het realiseren van woningen en het bespoedigen van de energietransitie.

De implementatie van de huidige Corporate Governance Code per 1 januari 2017 heeft aan deze maatschappelijke context een belangrijke bijdrage aan geleverd. Lange termijn waardecreatie heeft in deze code een centrale plaats gekregen, zo vereist de code dat “het beloningsbeleid voor bestuurders duidelijk en begrijpelijk is, gericht is op lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en rekening houdt met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming”.

Centraal in het onderzoek staat dan ook de vraag hoé de lange termijn waardecreatie in de bestuurdersbeloning is verankerd. Het onderzoek richt zich op de AEx en AMx ondernemingen. De schrijvers gaan in op het type en aantal en de robuustheid van de doelstellingen binnen de bestuurdersbeloning en betrekken de vesting cycle en claw back regelingen daarin.

De analyse en beschouwing geven inzicht in hoe lange termijn waardecreatie nu in de bestuurdersbeloning is verankerd, maar de schrijvers doen ook een belangrijke oproep aan ondernemingen. Dit artikel is een must read voor remuneratiecommissies en zal de discussie binnen ondernemingen scherper stellen.

Het volledige hoofdstuk is opgenomen in het Jaarboek Corporate Governance 2019-2020 (ISBN 9789013155327). Uiteraard kan ook contact opgenomen worden met één van de auteurs.

Bestel het Jaarboek Corporate Governance 2019-2020 >>

Nancy Kamp-Roelands 

Marcus Looijenga