Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Header image Blogs

Blogs

CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda

Datum:11 januari 2019

Hoe gaan accountants en financials om met CO2-doelstellingen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek uitgevoerd door het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) van de Rijksuniversiteit Groningen en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Prof. dr. Dick de Waard en Marcus Looijenga (University Lecturer Auditing) geven in deze video een toelichting op het onderzoek. Bovendien wordt verteld hoe accountants kunnen helpen om C02-uitstoot beter in beeld te krijgen.

Het is een hele uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. “Als je als ondernemer wilt bijdragen aan de CO2-reductie, is het van belang om te weten wat het huidige niveau is van de emissies van je onderneming. Vervolgens moet je bepalen waar je heen wilt en wat er mogelijk. Het is belangrijk om continu te blijven meten in dit proces”, aldus Looijenga.

De Waard licht toe dat CO2-reductie vaak wel een onderdeel is van de strategie en het beleid van de onderneming, maar dat de uitstoot niet wordt gemeten en dat financiële doelstellingen vooralsnog vooropstaan. “Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het merendeel van de geënquêteerden niet betrokken zijn bij het strategiebeleid en de rapportering omtrent C02-reductie. Daar staat tegenover dat deze financials dat wel graag zouden willen."

Daarom wordt er steeds vaker gedacht aan financials en accountants als het gaat om dit soort thematiek. Hoewel financials niet per se experts zijn op de inhoud, zijn zij wel expert op het gebied van informatievoorziening. Zij hebben bijvoorbeeld de infrastructuur binnen de organisatie om dit soort informatie te meten. Bovendien zijn zij in staat om CO2 te meten en dit in te bedden in de systemen.

Om hier verbetering in aan te brengen, kunnen accountants dus een actievere rol vervullen. Mede daarom heeft de NBA de ‘Groene Brigade’ opgericht. Leden hiervan zetten zich in om de rol van de accountant in de duurzame economie te bevorderen.

Bekijk de video om kennis te maken met de ‘Groene Brigade’ van de NBA en voor een uitgebreide bespreking van de bevindingen.