Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)
Header image Blogs

Blogs

iGOR bestudeert bijdrage van Eumedion aan bevordering Corporate Governance en duurzaamheid

Datum:29 november 2016

In opdracht van EUMEDION heeft iGOR onderzocht welke bijdrage Eumedion heeft geleverd aan de bevordering van de corporate governance en duurzaamheid van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Eumedion behartigt de belangen van institutionele beleggers op deze gebieden, en is sinds begin deze eeuw actief op dit terrein. Op basis van expertinterviews, documentanalyse en kwantitatieve analyses is een beeld ontwikkeld. De resultaten zijn door Prof.Dr. Niels Hermes gepresenteerd op het jaarlijkse congres van Eumedion (zie link hieronder).

http://eumedion.nl/nl/nieuws/-de-toekomst-is-een-steeds-veranderend-verhaal-verslag-van-het-eumedion-symposium-2016

Het rapport is te vinden op:

http://eumedion.nl/nl/nieuws/onderzoek-rijksuniversiteit-groningen-eumedion-small-yet-beautiful-