Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Header image Blogs

Blogs

Dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA van EY nieuwe hoogleraar Accountancy

Datum:16 april 2018
Nieuwe hoogleraar Accountancy bij de FEB
Nieuwe hoogleraar Accountancy bij de FEB

Dr. Nancy Kamp-Roelands van EY is vanaf 1 mei 2018 in dienst bij de vakgroep Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy is registeraccountant en is gespecialiseerd in geïntegreerde verslaggeving en duurzaamheidsverslaggeving en de externe controle van deze vormen van verslaggeving. Zij beschikt over de unieke combinatie van ervaring met grote (multinationale) ondernemingen, (inter)nationale standaardisering (verslaggeving en controle), academisch onderzoek en een groot netwerk in organisaties op het gebied van duurzame groei en ondernemingen.

Kamp-Roelands is bijzonder hoogleraar Non-Financial Information, Integrated Reporting & Assurance.

Master en executive onderwijs
De nieuwe hoogleraar zal bijdragen aan de masteropleiding Accountancy & Controlling van de faculteit, met een focus op verslaggeving door ondernemingen in brede zin en de impact daarvan op de accountantscontrole. Zij zal ook bijdragen aan de Executive (Master) programma’s van de University of Groningen Business School, zoals de Executive Master of Accountancy en de executive course Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance.

Kennis uit het werkveld
In samenwerking met haar collega's van de vakgroep Accountancy brengt Kamp-Roelands praktische kennis in vanuit het werkveld van mondiaal opererende ondernemingen en organisaties. Dit geeft verder vorm aan het opbouwen en onderhouden van een sterk netwerk met de grote accountantsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en standaard setters, teneinde relevant onderzoek te ondersteunen en doen uitvoeren. De specifieke focus op niet-financiële informatie past perfect in de inspanningen van de Faculteit en Universiteit om meer focus te leggen op de integratie van duurzaamheid in zowel onderwijs als onderzoek.

Bekijk het CV van dr. Nancy Kamp-Roelands >>

We zijn blij met deze uitbreiding van ons team!

Voor meer informatie
Prof.dr. Dick de Waard, vakgroepvoorzitter Accountancy T +31 50 36 33768, E d.a.de.waard@rug.nl