Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)
Header image Blogs

Blogs

Nederlandse beursondernemingen richten zich op de langere termijn

Datum:08 september 2017

Bestuurders van Nederlandse beursondernemingen hebben oog voor de langere termijn, zo blijkt uit het onderzoeksrapport dat het Institute for Governance and Organizational Responsibility heeft ontwikkeld in opdracht van Eumedion. Voor dit onderzoek zijn 'conference calls' geanalyseerd die zestig Nederlandse beursfondsen met analisten en beleggers hielden in de periode van 2002 tot 2016. Hieruit kwam naar voren dat de bestuurders evenveel gefocust waren op de kortetermijneffecten van hun gevoerde strategie en beleid, als op de langetermijneffecten.

Bestuurders van Nederlandse beursondernemingen zijn daarmee minder op de korte termijn georiënteerd dan hun Amerikaanse collega’s, blijkt bovendien uit het onderzoek. Het ‘langetermijndenken’ onder beursgenoteerde ondernemingen lijkt de afgelopen tien jaar ook enigszins sterker geworden. Drijvende krachten hierachter zijn de overwegend lange termijn horizon van de aandeelhouders van Nederlandse beursondernemingen en de langere termijnoriëntatie van het beloningsbeleid van het bestuur via de opname van lange termijn prestatiecriteria.

Voor meer informatie, zie onderstaande nieuwsberichten: