Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Header image Blogs

Blogs

Resultaten voor tag: Corporate Governance Code

De verankering van lange termijn waardecreatie in de bestuurdersbeloning

Datum:11 november 2019
Ondernemingen spelen een cruciale rol in duurzame ontwikkeling. Zo richten ondernemingen zich op de brede stakeholder, worden ondernemingen ingezet om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te realiseren en spelen ondernemingen meer dan ooit een sleutelrol in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Maar in hoeverre wordt deze rol door vertaald naar de bestuurdersbeloning die bij tijd en wijle onder vuur ligt?