Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Header image Blogs

Blogs

Resultaten voor tag: Boardresearch.org

Zelfevaluaties van Raden van Toezicht en Commissarissen

Datum:24 augustus 2016

iGOR werkt zeer nauw samen met “Boardresearch.org”. Deze stichting biedt sinds enkele jaren een gratis evaluatie-instrument aan dat inzicht geeft in het functioneren van uw raad.