Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum iGOROnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum iGOR

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Over ons

Experts: Corporate Governance

Maak kennis met onze experts

Dr Rieneke Slager

Rieneke Slager is Rosalind Franklin Fellow / universitair docent International Business aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op het bestuurlijk begeleiden van verantwoord ondernemen in brede zin. Ze heeft specifieke expertise op het gebied van responsible investment en heeft onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van aandeelhouders en het opstellen en toepassen van maatstaven voor verantwoord beleggen, vaak in samenwerking met bedrijven en externe organisaties.  


Dr Halit Gonenc

Halit Gonenc is research fellow aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op corporate governance en corporate finance, maatschappelijke verantwoordelijkheid, eigendomsstructuren, vermogensstructuren, fusies en overnames en bestuur en financiën van internationale en nieuwe markten. Hij is gespecialiseerd in de corporate-governancestructuur van familiebedrijven binnen en buiten Europa en de financiële of maatschappelijke gevolgen hiervan.Prof. Dr. Hanny Schutte-Veenstra

Hanny Schutte-Veenstra is als hoogleraar Onderneming en Recht verbonden aan zowel de Faculteit Rechtsgeleerdheid als de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op het ondernemingsrecht in brede zin en spitst zich toe op het internationale en Europese vennootschapsrecht. Speerpunten zijn het EU-vestigingsrecht, crediteurenbescherming, EU- en nationaalrechtelijke ondernemingsvormen, corporate governance en interne en grensoverschrijdende vormen van herstructurering (fusie, splitsing en omzetting).


Prof. Dr. Hans van Ees

Hans van Ees is hoogleraar Corporate Governance en Instituties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en decaan van het University College Groningen. Zijn onderzoek betreft de vergelijkende instituties van corporate governance, de governance van publiek belang, besluitvormingsprocessen in raden van commissarissen en duurzaamheid-vraagstukken in relatie tot corporate governance. Zijn advieswerkzaamheden betreffen onderwerpen als good governance, de effectieve omgang met codes van good governance, de effectiviteit van toezicht en advies, duurzaamheid en corporate governance en belanghebbenden governance. Tevens is hij associate editor van het internationale tijdschrift Corporate governance: An international review en lid van de redactie van het Nederlandse Jaarboek Corporate Governance.


Prof. Dr. Niels Hermes

Niels Hermes is Professor of International Finance met speciale aandacht voor Corporate Governance vraagstukken. Hij heeft uitgebreide ervaring met de nieuwste academische en praktische toezichtsvraagstukken en met toepaste onderzoeken op dit terrein. Zijn huidige belangstelling richt zich op het balanceren van de lange en korte termijn binnen ondernemingen, en de samenstelling van RvCs/RvTs in zowel private als (semi-)publieke ondernemingen. Naast een veelheid aan managementposities binnen de UG, is Niels visiting professor aan de Solvay Business School in Brussel.Dr. Reggy Hooghiemstra

Reggy Hooghiemstra is kort werkzaam geweest bij PricewaterhouseCoopers. Sinds 1998 is hij als Universitair Hoofddocent actief in binnen de wetenschap. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van het functioneren van raden van commissarissen, de wijze waarop ondernemingen communiceren met hun stakeholders, de wijze waarop ondernemingen omgaan met best practice codes en internationale aspecten op het gebied van verslaggeving. Tevens is hij is betrokken bij BoardResearch.org.


Dr. Kees van Veen

Kees van Veen opereert op het snijvlak van praktijk en wetenschap. Hij heeft uitgebreide ervaring met onderzoek naar managementvraagstukken, zowel binnen de universiteit, als in opdracht van derden. Zijn persoonlijke en academische interesses zijn breed en variëren van Corporate Governance codes met zogeheten 'best practices', de samenstelling van raden waaronder internationalisering, recrutering van nieuwe leden, dynamiek binnen raden, zelf-evaluaties, beloningsvraagstukken zoals de WNT, en grensoverschrijdende 'old-boys-networks'.

Naast toegepast en fundamenteel onderzoek, heeft Kees van Veen uitgebreide ervaring op het terrein van training en opleiding.


Dr. Dennis Veltrop

Dennis Veltrop promoveerde aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen. Momenteel is hij universitair hoofddocent. Hij is medeoprichter en trekker van Boardresearch.org . Daarnaast heeft hij een onderzoekspositie bij De Nederlandsche Bank. Zijn werk concentreert zich op het functioneren van raden van commissarissen/toezicht, met speciale aandacht voor de samenstelling en dynamiek binnen de raad (inclusief diversiteit). Dennis heeft uitgebreide ervaring in het faciliteren van zelfevaluaties van raden als onderdeel van zijn onderzoekinteresses.


Prof. dr. Dick de Waard RA MA

Dick de Waard is als hoogleraar Auditing verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van Corporate Reporting; met name de verslaggeving over niet-financiële informatie. Hij is gepromoveerd op het Corporate Governance vraagstuk rondom duurzaamheid. Moment leidt hij het onderzoek naar de toepassing van de uitgebreide controleverklaring in verslaggeving door beursfondsen in Nederland en Engeland. Dick was eerder 35 jaar werkzaam bij EY Accountants.Dr. Theo Postma (extern lid)

Theo Postma is onderzoeker en publicist op het terrein van Corporate Governance.


Laatst gewijzigd:30 oktober 2018 13:33
printView this page in: English