Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum iGOROnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum iGOR

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Over ons

Onze expertise

Nieuwsgierig en vernieuwend

Toezichthouders opereren in een dynamisch werkveld, waar verantwoordelijkheden verschuiven en belangen vaak botsen. Ze staan voor immense uitdagingen en zien zich geconfronteerd met grote maatschappelijke vraagstukken. Ons Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) voert wetenschappelijk onderzoek uit, dat focust op de huidige dynamiek. Wat ons drijft? Onze nieuwsgierigheid naar de effectiviteit van bestaande praktijken en verbeterings- en vernieuwingskansen. Wat is goed? Wat kan beter? Dát willen we weten. U ook?

Neem contact met ons op.


Onze expertise richt zich op drie kerngebieden:

Corporate Governance

Elke Raad van Commissarissen of toezicht kent interne kwaliteitsvraagstukken. Functioneren wij goed? Kan het beter? Hoe vergroten we de diversiteit van onze raad? iGOR verricht onderzoek naar deze vraagstukken en biedt een scala aan mogelijkheden en diensten die bijdragen aan de verdere professionalisering.

Corporate Reporting

De roep om transparantie klinkt steeds luider. Politiek en publiek eisen dat organisaties rekenschap afleggen van activiteiten en de impact daarvan op de samenleving en toekomst. Voortschrijdende IT-toepassingen, de kans op 'hacks' en 'lekken' en het risico om via social media afgerekend te worden, vergroot de noodzaak tot openheid. Financiële verslaglegging volstaat niet langer. De vraag dringt zich op welke cultuur en visie achter de cijfers schuilgaat en wat de betekenis daarvan is voor de lange termijn. Met wetenschappelijk onderzoek en door te participeren in tal van projecten, draagt iGOR bij aan meer kennis die handvatten biedt voor integrale verslaglegging die voldoet aan de eisen van vandaag en morgen.

Corporate Responsibility

Veel raden worstelen vandaag de dag met de vraag waar de verantwoordelijkheden van organisaties beginnen en stoppen. Dit heeft een lokale of nationale component als het gaat om publieke middelen. Maar ook private organisaties hebben in toenemende mate rekening te houden met verantwoordelijkheden die verder reiken dan de directe stakeholders. Milieu, kinderarbeid, fair trade, de hele wereld kijkt mee. iGOR verricht wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingen en 'best practices' in corporate responsibility en vertaalt de uitkomsten naar de praktijk.

Laatst gewijzigd:08 november 2017 13:46
printView this page in: English