Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)

Expert knowledge of Corporate Governance and reporting

The Institute for Governance and Organizational Responsibility (i GOR) unifies academics from the University of Groningen who are interested in issues with regard to developments in corporate governance.

We are driven by the urge to know how effective existing governance practices are, which new (inter)national developments can be observed and what the answers to future issues might be. We focus on three themes: Corporate Governance, Corporate Responsibility & Corporate Reporting. Our ambition is to set in motion a healthy synergy between science and practice.

Do you want to join the discussion or propose a relevant issue? Please contact us.

Blog iGOR

Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact
Date:06 August 2019
Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporten in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering en over hun toekomstverwachtingen om die impact te beperken.
Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht
Date:01 December 2016

Samen met de collega's van het Instituut voor Ondernemingsrecht werkt iGOR aan de evaluatie van de Wet Bestuur en Toezicht. De evaluatie vindt plaats als gevolg van vragen over de beoogde wet in de Eerste Kamer in 2012. De opdracht is verstrekt door het WODC...

iGOR bestudeert bijdrage van Eumedion aan bevordering Corporate Governance en duurzaamheid
Date:29 November 2016

In opdracht van EUMEDION heeft iGOR onderzocht welke bijdrage Eumedion heeft geleverd aan de bevordering van de corporate governance en duurzaamheid van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Summerschool 2017: Corporate Governance and Board effectiveness
Date:17 August 2016

iGOR is organising a summer school in august 2017 which aims to bring together international researchers with an interest in the functioning of boards.

Learning communities of iGOR

Learning communities of iGOR

Our themes

themes iGOR

Social Impact Assessment Tool

socialimpact

Self-assessment Tool

evaluation
printView this page in: Nederlands