Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesSociology

Melinda Mills reageert op Louis Sullivan (National Health Museum USA) - 8 maart 2012 - bij de uitreiking Aletta Jacobsprijs 2012 aan mw. dr. Els Borst

06 maart 2012

Melinda Mills is aanwezig op 8 maart bij de uitreiking van de Aletta Jacobsprijs 2012 aan mw. dr. Els Borst. Melinda Mills zal reageren op de lezing van Louis W. Sullivan, voorzitter van het bestuur van het National Health Museum in de VS.

Op 8 maart 2012 reikt de Rijksuniversiteit Groningen de Aletta Jacobsprijs uit aan mw. dr. Els Borst. Zij ontvangt de prijs vanwege de menslievende en genuanceerde wijze waarop zij medisch-ethische kwesties in het publieke debat op een grensverleggende wijze aan de orde heeft gesteld en voor hetgeen zij daarmee heeft bereikt. Haar werk kan worden gezien als een verlengstuk van de kwesties waar Aletta Jacobs zich in haar tijd voor inzette. Zij is een ware 'Aletta Jacobs'.

Els Borst-Eilers (Amsterdam, 1932) studeerde geneeskunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich vervolgens in kindergeneeskunde en immuno-hematologie. In 1972 promoveerde ze aan dezelfde universiteit. Ze werkte o.a. als wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Utrecht, als hoofd Bloedbank en als medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Van 1986 – 1994 was ze vicevoorzitter van de Gezondheidsraad en daarnaast, van 1992 – 1994, hoogleraar evaluatieonderzoek van het klinisch handelen in het Amsterdams Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

Van 1994 – 2002 was Els Borst minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze stelde veel medisch-ethische kwesties aan de orde, waaronder drugsbeleid, tabaksontmoedigingsbeleid, euthanasie, embryo-onderzoek, patiënten-rechten, voeding en alcoholgebruik. Dat werd haar niet altijd in dank afgenomen, want vaak waren het onderwerpen die door anderen als te pijnlijk en te lastig werden ervaren en waar men liever over zweeg.

Live uitzending

U kunt het programma op donderdagmiddag 8 maart rechtstreeks volgen via de website van de RUG.

Aanmelden

Wilt u de middag bijwonen dan kunt u zich aanmelden via email: AJPrijs@rug.nl

Programma

Locatie: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5

13.30 uur Welkom en inloop

14.00 uur Opening door prof.dr. Elmer Sterken, Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen

Programma Healthy ageing: private or public concern?

 • Lezing door Louis W. Sullivan. Louis W. Sullivan is voorzitter van het bestuur van het National Health Museum in de VS. Dit museum heeft als doelstelling om de gezondheid van de Amerikaanse bevolking te verbeteren, door middel van voorlichting en het aanmoedigen van gezond gedrag. Hij is ook voorzitter van de ‘Sullivan Alliance to Transform America’s Health Professions’. Dr. Sullivan was van 1989 tot 1993 minister van Volksgezondheid in de VS. Daarnaast was hij oprichter en meer dan twee decennia president van de ‘Morehouse School of Medicine’, in Atlanta, VS.
 • Reacties van prof.dr. Melinda Mills (Rosalind Franklin Fellow en hoogleraar Sociologie van de Levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de statistische analyse van ongelijkheid en levensloop, en overleving) en drs. Dieuwertje Kuijpers (wetenschappelijk medewerker van de Teldersstichting, de onafhankelijke liberale denktank gelieerd aan de VVD).
 • Interview met dr. Els Borst-Eilers door Cisca Dresselhuys

15.30 uur Pauze

16.00 uur Uitreiking Aletta Jacobs Prijs

 • Inleiding door prof.dr. Elmer Sterken
 • Optreden leerlingen Aletta Jacobs College, winnaars van de Aletta Jacobs Prijs Hoogezand-Sappemeer
 • Juryrapport door prof.dr. Janka Stoker, voorzitter van de jury
 • Uitreiking Aletta Jacobs Prijs door prof.dr. Elmer Sterken
 • Dankwoord door dr. Els Borst-Eilers
 • Optreden GOOV Muziektheater uit de musical De Titanic

17.15 uur Receptie

18.15 uur Einde programma

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:30

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...