Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekResearch Centre PMD

Achtergrond Research Centre PMD

De opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen is een specifiek aandachtsgebied van de Afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Al meer dan twintig jaar wordt er op dit terrein onderwijs gegeven en onderzoek uitgevoerd, en zijn interventies en instrumenten ontwikkeld. Sinds 2004 is dit uitgebreid met onderwijs en onderzoek naar personen met congenitale  en verworven doofblindheid.

Deze expertise over een bijzondere categorie mensen heeft geleid tot het oprichten van het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities. In dit centrum werken onderzoekers samen onder leiding van prof. dr. Carla Vlaskamp voor het onderzoek naar personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en prof. dr. Marleen Janssen voor het onderzoek naar personen met congenitale en verworven doofblindheid.

 

Wetenschap en praktijk kunnen niet zonder elkaar; de praktijk kan sturend zijn in de vragen die wetenschappers proberen te beantwoorden, wetenschap kan de praktijk ondersteunen door haar te informeren over recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen.

Laatst gewijzigd:29 oktober 2012 15:35