Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekResearch Centre PMDAangeboren en verworven doofblindheid

Het bevorderen van affectieve betrokkenheid met personen met aangeboren doofblindheid

Dr. Marga Martens

Bij affectieve betrokkenheid tussen personen gaat het om het delen van elkaars emoties. Het delen van positieve en negatieve emoties is wat mensen met elkaar verbindt. Affectieve betrokkenheid is een belangrijk onderdeel van de communicatie en is onmisbaar voor de algehele ontwikkeling. Maar hoe kunnen begeleiders en leerkrachten (communicatie partners) emoties delen met iemand die vanaf de geboorte niet goed kan horen en zien? En hoe moet dat als er ook nog eens sprake is van een verstandelijke beperking? Welke vaardigheden zijn dan nodig om affectieve betrokkenheid tot stand te brengen? In dit onderzoek is een training ontwikkeld om communicatie partners te leren emoties te herkennen van personen met aangeboren doofblindheid en deze emoties via de tast en overige beschikbare kanalen te delen.

De training ‘het bevorderen van affectieve betrokkenheid’ is uitgevoerd bij 9 personen met doofblindheid en hun 34 communicatie partners. Voordat de training begon bleek er heel weinig affectieve betrokkenheid voor te komen tussen de deelnemende personen. In de training werden de communicatie partners gecoacht met behulp van videobeelden uit de eigen praktijk. Samen met de coach keken ze welke emoties in het contact voorkwamen en bespraken ze de mogelijkheden om die merkbaar te delen. De communicatie partners gingen vervolgens aan de slag met de opgestelde aandachtspunten.

Tijdens de training nam de affectieve betrokkenheid in het contact met 8 personen met doofblindheid behoorlijk toe. Opmerkelijk was dat gedurende de training alle 9 personen met doofblindheid meer positieve emoties lieten zien en dat hun negatieve emoties afnamen. Dit gebeurde ook bij de personen die doofblind waren en een verstandelijke beperking hadden. Het onderzoek laat hiermee zien dat de training ‘affectieve betrokkenheid’ belangrijk is voor het welbevinden van de persoon met doofblindheid en mogelijk preventief kan werken voor (ernstig) probleemgedrag.

Contactgegevens: m.martens@kentalis.nl

Referenties:

Martens, M.A.W., Janssen, M.J., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Riksen-Walraven, J.M. (2014). Introducing an intervention model for fostering affective involvement with persons who are congenitally deafblind. Journal of Visual Impairment & Blindness, 108 (1), 29-41.

Martens, M.A.W., Ruijssenaars, A.J.J.M., Huisman, M.,& Riksen-Walraven, J.M. (2014). Intervening on affective involvement and expression of emotions in an adult with congenital deafblindness. Communication Disorders Quarterly, 35(3), 1-10.

Laatst gewijzigd:17 februari 2017 08:53