Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekEvaringsdeskundigen en suïcidepreventie

Lopend onderzoek

In Nederland is de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidaliteit tot nu toe nauwelijks verkend. Wat kan de ervaringsdeskundige hieraan bijdragen, en wat gebeurt er momenteel precies in GGZ instellingen op dit gebied? Wat krijgen ervaringsdeskundigen in hun opleiding aangereikt wat betreft dit thema? En hoe kunnen hulpverleners en ervaringsdeskundigen elkaar aanvullen en  samenwerken als het om dit thema gaat?

De Rijksuniversiteit Groningen is daarom gestart met een verkennend onderzoek naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidaliteit. Doel van dit onderzoek is het verkennen en ontwikkelen van een helder beroepsprofiel voor ervaringsdeskundigen op het gebied van suïcidaliteit en uiteindelijk wil dit onderzoek hiermee verbeterde zorg voor suïcidale mensen mogelijk maken. Het onderzoek zal eind 2018 het volgende gaan opleveren:

  • Een onderwijsmodule als aanvulling op het basiscurriculum van ervaringsdeskundigen.
  • Deze website met resources ter ondersteuning van het werk van ervaringsdeskundigen suïcidaliteit, die aansluitend wordt ingebed bij grootschalige websites (zoals 113 Online en Phrenos).
  • Een onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de professionalisering van ervaringsdeskundigen.
  • Symposium.
  • Stuurgroep die ook na afloop van het onderzoek zal blijven bestaan


Stand van Zaken

Tot dusverre zijn er interviews gehouden met ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de GGZ en aanverwante gebieden, hun collega's en opleidingen tot ervaringsdeskundige. Momenteel worder er interviews gehouden met mensen die suïcidaal zijn geweest over hun ervaringen- en behoefte aan contact met een ervaringsdeskundige. Momenteel zijn we hoofdzakelijk nog op zoek naar mensen die zorg krijgen bij een GGZ instelling en al dan niet contact hebben gehad met een ervaringsdeskundige over hun suicidale gedachten. Ben je nieuwsgierig of wil je meer weten, neem dan contact op met Annemiek Huisman: a.huisman-geleijnse@rug.nl.

Laatst gewijzigd:03 juli 2018 09:03