Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekEvaringsdeskundigen en suïcidepreventie

Ervaringsdeskundigheid en suïcidaliteit

In Nederland worden ervaringsdeskundigen nog niet structureel ingezet bij suïcide preventie en is de rol van de ervaringsdeskundige in dit opzicht nog niet helder uitgewerkt. Er wordt momenteel door diverse partijen hard aan gewerkt deze rol verder uit te werken.

Wat verstaan we eigenlijk onder een ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidaliteit? Voor ons onderzoek zijn we uitgegaan van opgeleide en werkzame ervaringsdeskundigen die zelf zijn hersteld van suïcidaliteit. Hun ervaringskennis kan natuurlijk ook op andere manieren aanwezig zijn. Een ervaringsdeskundige kan ook nabestaande van suïcide, of periodes van diep wanhoop gekend hebben. Daarnaast is de kans groot dat ervaringsdeskundigen die zelf geen ervaring hebben met suïcidaliteit in hun omgeving wel te maken krijgen met mensen die worstelen met suïcidale gedachten.

Sommige GGZ-instellingen hebben een ervaringsdeskundige met ervaring met suïcidaliteit in dienst die een bijdrage levert aan het suïcide preventiebeleid via de suïcide preventiecommissie, of aan beleid rondom herstel ondersteunende zorg. Andere ervaringsdeskundigen werken in een team in de GGZ of aanverwante gebieden en werken met suïcidale cliënten vanuit een ervaringsdeskundig perspectief. Zij geven binnen hun team hun input vanuit ervaringsdeskundig perspectief en kunnen hun team of naasten meer inzicht geven in de ervaringen en behoeftes van suïcidale cliënten. Verder zijn er ervaringsdeskundigen die via o.a. blogs en lezingen het stigma rondom suïcidaliteit proberen te doorbreken, zoals vanuit Samen Sterk zonder Stigma.

Bij onderzoek en beleid worden in toenemende mate ervaringsdeskundigen betrokken bij het verder uitwerken van suïcide preventiebeleid en onderzoek naar suïcidaliteit.

In Nederland wordt de laatste jaren veel gedaan aan suïcide preventie door de Nederlandse overheid, 113 zelfmoord preventie en GGZ-instellingen. Ook loopt er in Nederland en buitenland diverse onderzoeken waarbij gezocht wordt naar manieren om suïcidale personen tot steun te zijn en suïcide te voorkomen. Ervaringsdeskundigen hebben echter nog geen vaste plaats bij deze activiteiten en er is in Nederland nog geen vergelijkbare beweging als de ‘suicide attempt survivors’ in Amerika.

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 14:47