Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Evaringsdeskundigen en suïcidepreventie

Onderzoeksproject RUG

In Nederland is de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidaliteit tot nu toe nauwelijks verkend. Wat kan de ervaringsdeskundige hieraan bijdragen, en wat gebeurt er momenteel precies in GGZ instellingen op dit gebied? Wat krijgen ervaringsdeskundigen in hun opleiding aangereikt wat betreft dit thema? En hoe kunnen hulpverleners en ervaringsdeskundigen elkaar aanvullen en  samenwerken als het om dit thema gaat?

De Rijksuniversiteit Groningen is daarom in 2016 gestart met een verkennend onderzoek naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidaliteit. Doel van dit onderzoek was het verkennen en ontwikkelen van een helder beroepsprofiel voor ervaringsdeskundigen op het gebied van suïcidaliteit en uiteindelijk wil dit onderzoek hiermee verbeterde zorg voor suïcidale mensen mogelijk maken. Het onderzoek zal eind 2018 het volgende gaan opleveren:

  • Een onderwijsmodule als aanvulling op het basiscurriculum van ervaringsdeskundigen.
  • Deze website met resources ter ondersteuning van het werk van ervaringsdeskundigen suïcidaliteit, die aansluitend wordt ingebed bij grootschalige websites (zoals 113 Online en Phrenos).
  • Een onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de professionalisering van ervaringsdeskundigen.
  • Symposium.
  • Stuurgroep die ook na afloop van het onderzoek zal blijven bestaan


Stand van Zaken

De dataverzameling voor dit project is afgerond. Momenteel zijn de bouwstenen voor de opleidingen tot ervaringsdeskundige en het eindraport met aanbevelingen in de afrondende fase. Op 12 oktober 2018 (zie ook tabblad congres) worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Op de volgende webpagina staan al wat eerste resultaten: zie hier.

Ben je nieuwsgierig of wil je meer weten, neem dan contact op met Diana van Bergen: d.d.van.bergen@rug.nl

Laatst gewijzigd:22 mei 2024 14:58