Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

“Uit de boekenkast” - De invloed van jeugdliteratuur op de houding van jongeren ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit

20 februari 2019
Project “Uit de boekenkast”

Scholen moeten in hun lesprogramma aandacht besteden aan de seksuele en genderdiversiteit die onze samenleving kenmerkt. Omdat lezen over het algemeen bijdraagt aan het vergroten van begrip, reflectie en de mogelijkheid om je in te leven in een ander, zou jeugdliteratuur een belangrijk medium kunnen zijn voor het leren omgaan met seksuele en genderdiversiteit. Onderzoekers Diana van Bergen en Sanne Parlevliet van de Rijksuniversiteit Groningen starten binnenkort de pilotstudie “Uit de boekenkast” om dit vraagstuk te verkennen. Deze studie is mogelijk door een subsidie van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS).

Het project “Uit de boekenkast” onderzoekt of het lezen van jeugdliteratuur over seksuele en gender diversiteit door leerlingen in de onderbouw van het vmbo-t en havo/vwo een kansrijke interventie lijkt om een (meer) positieve houding te bewerkstelligen ten opzichte van LHBT+ mensen. In het project wordt uitgezocht welke didactische benadering van het lezen en verwerken van gender en seksueel diverse boeken succesvol lijkt voor het bespreken van dit onderwerp op een manier die begrip, reflectie en inleven bevordert, en of deze interventie praktisch uitvoerbaar is voor docenten Nederlands.

Meer informatie:

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit GMW, Pedagogische en Onderwijswetenschappen

photo: pixabay

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...