Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

“Uit de boekenkast” - De invloed van jeugdliteratuur op de houding van jongeren ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit

20 februari 2019
Project “Uit de boekenkast”

Scholen moeten in hun lesprogramma aandacht besteden aan de seksuele en genderdiversiteit die onze samenleving kenmerkt. Omdat lezen over het algemeen bijdraagt aan het vergroten van begrip, reflectie en de mogelijkheid om je in te leven in een ander, zou jeugdliteratuur een belangrijk medium kunnen zijn voor het leren omgaan met seksuele en genderdiversiteit. Onderzoekers Diana van Bergen en Sanne Parlevliet van de Rijksuniversiteit Groningen starten binnenkort de pilotstudie “Uit de boekenkast” om dit vraagstuk te verkennen. Deze studie is mogelijk door een subsidie van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS).

Het project “Uit de boekenkast” onderzoekt of het lezen van jeugdliteratuur over seksuele en gender diversiteit door leerlingen in de onderbouw van het vmbo-t en havo/vwo een kansrijke interventie lijkt om een (meer) positieve houding te bewerkstelligen ten opzichte van LHBT+ mensen. In het project wordt uitgezocht welke didactische benadering van het lezen en verwerken van gender en seksueel diverse boeken succesvol lijkt voor het bespreken van dit onderwerp op een manier die begrip, reflectie en inleven bevordert, en of deze interventie praktisch uitvoerbaar is voor docenten Nederlands.

Meer informatie:

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit GMW, Pedagogische en Onderwijswetenschappen

photo: pixabay

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws

 • 26 september 2023

  Wat je huisdier wil, is niet altijd wat jij denkt

  In dit interview met onderzoeker Esther Bouma vertelt ze welke invloed mensen kunnen hebben op het welzijn van huisdieren. Daarnaast praat ze over haar adviesbureau, Katsgewijs, waar ze advies geeft met over kattengedrag.

 • 19 september 2023

  Gaswinning in Groningen: opkrabbelen na een fiasco

  Agustin De Julio Pardo onderzoekt hoe de relaties tussen de betrokken partijen binnen de gaswinning in Groningen hersteld kunnen worden na de schade die er de afgelopen jaren is ontstaan.

 • 05 september 2023

  Leren van iedere suïcide

  Diana van Bergen doet onderzoek naar suïcide onder jongeren. Samen met haar collega’s interviewt ze jongeren die een suïcidepoging deden of suïcidale gedachten hebben. Ook spreekt ze met de naasten van jonge mensen die door zelfdoding om het leven...