Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

“Uit de boekenkast” - De invloed van jeugdliteratuur op de houding van jongeren ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit

20 februari 2019
Project “Uit de boekenkast”

Scholen moeten in hun lesprogramma aandacht besteden aan de seksuele en genderdiversiteit die onze samenleving kenmerkt. Omdat lezen over het algemeen bijdraagt aan het vergroten van begrip, reflectie en de mogelijkheid om je in te leven in een ander, zou jeugdliteratuur een belangrijk medium kunnen zijn voor het leren omgaan met seksuele en genderdiversiteit. Onderzoekers Diana van Bergen en Sanne Parlevliet van de Rijksuniversiteit Groningen starten binnenkort de pilotstudie “Uit de boekenkast” om dit vraagstuk te verkennen. Deze studie is mogelijk door een subsidie van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS).

Het project “Uit de boekenkast” onderzoekt of het lezen van jeugdliteratuur over seksuele en gender diversiteit door leerlingen in de onderbouw van het vmbo-t en havo/vwo een kansrijke interventie lijkt om een (meer) positieve houding te bewerkstelligen ten opzichte van LHBT+ mensen. In het project wordt uitgezocht welke didactische benadering van het lezen en verwerken van gender en seksueel diverse boeken succesvol lijkt voor het bespreken van dit onderwerp op een manier die begrip, reflectie en inleven bevordert, en of deze interventie praktisch uitvoerbaar is voor docenten Nederlands.

Meer informatie:

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit GMW, Pedagogische en Onderwijswetenschappen

photo: pixabay

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...