Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Stichting Kinderpostzegels en Nationaal Schoolontbijt steunen klassenfeestproject: de kracht van de eenvoud

29 januari 2019

Het Klassenfeestproject onder leiding van Laura Batstra van de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is gekozen tot hét goede doel van het Nationaal Schoolontbijt 2018! Dit betekent dat het door het Schoolontbijt ingezamelde bedrag van 34.000 euro ten goede komt aan het klassenfeestinitiatief. Stichting Kinderpostzegels besloot het bedrag aan te vullen tot 50.000 euro. Als dat geen reden is voor een feestje!

Hoe het begon

Subsidie krijgen om feestjes te geven, wie wil dat nou niet? In maart 2017 kreeg Laura Batstra het in samenwerking met Muziekschool Wim Venema en onderzoeker Marc Conradi voor elkaar. Stichting Kinderpostzegels stelde een bedrag beschikbaar om klassenfeestjes te organiseren en onderzoek te doen naar de do’s en dont’s hierbij.

Het leed dat uitsluiting heet

Binnen het project Druk & Dwars, waarin getracht wordt drukke en ongeconcentreerde kinderen waar mogelijk een psychiatrische diagnose te besparen door ouders en leerkrachten in een vroeg stadium voorlichting en ondersteuning te bieden, liep Batstra aan tegen het verborgen leed achter kinderverjaardagsfeestjes. Bij het uitdelen van uitnodigingen worden sommige drukke kinderen stelselmatig overgeslagen. Ook kinderen die bijvoorbeeld arm, verlegen of lichamelijk beperkt zijn hebben een verhoogd risico op sociale uitsluiting.

Jong geleerd …

Wat de reden ook is, er niet bij horen is erg pijnlijk en is merkbaar aan dingen als nooit een feestje hebben. Leed dat we met z’n allen kunnen voorkomen. Als er simpelweg in iedere klas één kind een keertje de hele klas uitnodigt voor de verjaardag, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een feestje hebben. De afgelopen twee jaar is het Team Klassenfeestjes druk bezig geweest met dit eenvoudige idee onder de aandacht te brengen. Als je kinderen al vroeg leert dat iedereen erbij hoort, ook degenen die je misschien wat minder leuk vindt of waar je moeite mee hebt, dan zou dit op termijn bij kunnen dragen aan een inclusievere samenleving, waar minder mensen buiten de boot vallen omdat ze ‘anders’ zijn.

Gratis handboek

Ouders zien soms op tegen een klassenfeest, en denken dat het heel duur en heel veel werk is. Om te laten zien dat dit niet zo hoeft te zijn heeft muziekleraar Wim Venema een handboek geschreven, met allemaal tips voor eenvoudige hapjes en spelletjes. Dit handboek is gratis te downloaden op de recentelijk gelanceerde website www.klassenfeestjes.nl

Nieuwe plannen

Met de nieuwe subsidie kan het klassenfeestinitiatief doorgaan en uitbreiden! Communicatie-expert Elin Hondebrink is aangetrokken om hierbij te helpen. De komende twee jaar zal het nu vierkoppige Team Klassenfeestjes in verschillende andere gemeenten in Nederland klassenfeesten promoten en helpen realiseren. De gemeente Groningen stelt in samenwerking met de Speeltuinvereniging en de SKSG al 10 locaties in de stad gratis beschikbaar voor het geven van klassenfeestjes. Het klassenfeestjes team hoopt andere gemeenten ook zover te krijgen, en zal daarnaast via scholen het handboek en de gratis locaties onder de aandacht brengen.

Naast het implementeren van de klassenfeesten in Nederland, zal onderzoek plaatshebben naar de effecten ervan op Sociale Uitsluiting. Dit gebeurt door leerkrachten te interviewen over wat zij in de klas zien gebeuren. Omdat in Zweden al meer ervaring op is gedaan met feestjes voor de hele klas, zullen met behulp van Ernst Thoutenhoofd (werkzaam aan de universiteit van Gotenburg) ook Zweedse leerkrachten ondervraagd worden, om te ontdekken wat we in Nederland van hun ervaringen extra kunnen leren.

Houd de website www.klassenfeestjes.nl in de gaten voor nieuws rondom dit mooie project! Abonneren op de nieuwsbrief kan ook, door een mail te sturen naar klassenfeestjes gmail.com

Laatst gewijzigd:25 juli 2022 16:24

Meer nieuws