Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnAlumniGAN

Groninger Andragogen Netwerk (GAN)

Groninger Andragogen Netwerk (GAN) Het Groninger Andragogen Netwerk (GAN) is een alumnivereniging van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW). Het GAN biedt een platform voor afgestudeerden van de RUG die zich bezighouden met leren en interveniëren in sociale praktijken.

De studierichting Andragogiek bestaat geruime tijd niet meer. Toch gaat de vereniging onder de naam GAN verder omdat het een merknaam is geworden met zeggingskracht in het noorden van Nederland. Het GAN onderhoudt nauwe relaties met de vakgroep ‘lifelong learning’ van GMW. Het GAN stimuleert reflectie en debat door het organiseren van spraakmakende lezingen. Tot slot wil het GAN een community of practice vormen waarin theorievorming en praktijkontwikkeling een vruchtbare wisselwerking aangaan.

Contactgegevens:

Voorzitter: Gert Schout (T: 06-10578435)

http://www.gan-groningen.nl/site/

Email: gan.groningen@gmail.com

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:15
printView this page in: English