Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Uit de oude doos

De historie van de huisvesting door de decennia heen

In de eerste aflevering duiken we in de historie van de huisvesting door de decennia heen. In het najaar van 2012 is de renovatie van het gebouw van PEDOK aan de Grote Rozenstraat met veranderingen in de Bladergroenzaal afgerond. Deze zaal, voor velen bekend als collegezaal, is omgebouwd om ruimte te geven aan werkplekken voor 35 medewerkers.

PEDOK aan de Grote Rozenstraat
PEDOK aan de Grote Rozenstraat

Orthopedagogiek betrok het gebouw in 1990. We waren daarvoor verspreid over verschillende panden in de stad. Toen zaten de afdelingen Onderwijskunde en Algemene Pedagogiek nog aan de Westerhaven en Andragogiek aan de A-weg. Voor medio 1990 zat Orthopedagogiek met, wat heden ten dage het ambulatorium heet en toen nog de Praktijk van Orthopedagogiek, nog boven wat later de Bijenkorf was in de Heerenstraat en sinds medio 2017 Modehuis Zara huisvest.

Het pand staat precies tegenover de McDonalds. We zagen dat alle kindertjes die getest werden, na die tijd, allemaal beloond werden door rechtstreeks over te steken naar McDonalds. In 1990 kwamen alle afdelingen uiteindelijk samen in de Grote Rozenstraat. Er kwamen steeds meer nieuwe mensen bij, vooral bij Orthopedagogiek. Deze afdeling is gigantisch gegroeid gedurende de afgelopen vijftien jaren, waardoor er ruimtegebrek ontstond.

Begin 2008 is het voorstel ingediend om het interieur van het gebouw helemaal op te knappen en zo veel mogelijk terug te brengen in de oude stijl. De stijl van de dertiger jaren van de vorige eeuw. Alle tussenplafonds eruit, alle bedrading weg. Er ligt een mooie stenen vloer in het gebouw. Deze was sinds 1954 bedekt met linoleum. En dat linoleum heeft meerdere lagen gekend en is er allemaal uitgehaald, asbest is uit het gebouw verwijderd en de stenen vloer, is - waar dat nodig was – helemaal opgeknapt en gerestaureerd. Dit is gedaan door een vakman bij uitstek - een nazaat van een Italiaanse steenhouwer. Er waren stukken bij van een paar meter, waar helemaal niets meer was, en daar ligt nu net zo’n vloer als er in 1927 is neergelegd.

Wat zat er voor Pedagogische Wetenschappen in het gebouw? Nog voordat de universiteit dit pand in bezit kreeg, was hierin de Christelijke HBS gehuisvest. Deze school, de Wessel Gansfort, verkaste in 1975 naar een nieuwe locatie aan het Heerenpad. Vanaf 1975 bevond zich in het voormalige schoolgebouw de afdeling Duits van de Rijksuniversiteit en daarna Geschiedenis. De afdeling Geschiedenis is uiteindelijk verhuisd naar het Harmoniecomplex.

Toen de verhuizingen hebben plaatsgevonden in 1990 hebben alle gebouwen een naam gekregen, waarbij het PEDOK onderkomen Nieuwenhuisgebouw is genoemd. Maar ook bepaalde zalen hebben een naam gekregen, naar kopstukken van de opleiding. Zo is de Bladergroenzaal aan haar naam gekomen. Daar was Bladergroen zelf helaas niet meer bij, want zij is overleden op 25 december 1983. In 1990 is dus ook de Bladergroenzaal ontstaan, met zitplekken voor 140 studenten. Daarvoor was het een soort van algemene muziekruimte en ontvangst van scholieren en nog weer daarvoor -en dan hebben we het echt over de dertiger jaren- is het een gymnastiekzaal geweest.

gymzaal in de jaren 30..... nu de Bladegroenzaal.
gymzaal in de jaren 30..... nu de Bladegroenzaal.

n de vijftiger jaren is het bijgebouw geplaatst. Toen is de gymnastiekzaal verplaatst naar waar nu het Ambulatorium is gevestigd. En is er dus ruimte gekomen voor andere toepassingen en uiteindelijk voor wat we nu de Bladergroenvleugel noemen. In de Bladergroenvleugel hebben we twee verdiepingen gecreëerd, ook de Van Gelderzaal en de voormalige zaal 26c zijn hierbij verdwenen. In de Bladergroenvleugel is een portret van Professor Bladergroen komen te hangen geschilderd door een nicht van haar.

Bladergroenvleugel
Bladergroenvleugel

Eveneens staat er het beeldje ‘Jantje Beton’. De allereerste ‘Jantje Beton’ is in 1977 uitgereikt aan Professor Bladergroen voor haar werk binnen de jeugdzorg en het creëren van speelplekken voor het kind. Zij heeft heel veel gedaan voor innovatie op dat gebied. En dat beeldje is van de Grote Rozenstraat 15 meegegaan naar de Nieuwe Boteringestraat, waar we ruim tien jaar gehuisvest waren. ‘Jantje Beton’ heeft in 1990 een plekje gekregen in de Bladergroenzaal. Daar is een kunststoffen hoes omheen gekomen en het is aan de muur vastgezet.

Eén van de toenmalige conciërges zag op een dag plotseling iemand lopen op straat met dat beeldje onder de arm! Dat had diegene gestolen uit de zaal. Gelukkig is dat beeldje teruggekomen, maar sindsdien hebben we Jantje Beton iedere keer op de kamer van de voorzitter van Orthopedagogiek tot rust laten komen. Maar, na de renovatie voltooid was in 2013, kwam deze te staan in de Bladergroenvleugel, als aandenken aan professor Bladergroen.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:35