Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenBèta-bachelor studiekiezersPraktische informatieToelatingsprocedure bacheloropleidingen

Algemeen

Wil je je aanmelden voor een bacheloropleiding van de Faculty of Science and Engineering, dan is het belangrijk dat je controleert of je voldoet aan de 'nadere vooropleidingseisen.' Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Ben je in het bezit van een International Baccalaureate (IB) diploma dan wordt jouw aanmelding door het Admissions Office behandeld. Klik hier voor de procedure.

Als je straks gaat studeren, wil je natuurlijk zeker weten dat je goed zit. Daarom doe je, naast de toelatingsprocedure, ook mee aan een matchingstraject. In dit traject krijg je namelijk advies over je studiekeuze. Matching is verplicht maar het is geen selectie! Je kunt niet geweigerd worden op basis van je antwoorden. Bij alle universiteiten in Nederland vindt matching plaats. Voor meer informatie kijk je op de facultaire website voor matching.

Voldoe je niet aan de nadere vooropleidingseisen dan geldt de volgende procedure.

Engelse taalvaardigheid

Indien je tijdens je vooropleiding geen Engelse taalvaardigheid op VWO-niveau hebt gehad, dien je hiervoor een toets af te leggen. Hiervoor kun je terecht bij het Talencentrum van de RUG. Voor deze toets geldt dat je per sectie een minimale score van C1 of C2 moet halen, één score B2 is toegestaan.

Procedure
  • Meld je voor 1 mei aan voor de opleiding via Studielink; deze aanmelding is een verzoek tot inschrijving.
  • Meld je óók voor 1 mei aan bij de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen FSE voor de toelatingsprocedure middels het invullen van het ' Admission request '.
  • Binnen maximaal zes weken volgt het besluit van de toelatingscommissie.
  • Eventueel dien je toelatingsexamens af te leggen.
  • Maak je dossier compleet: stuur per gewone post, uiterlijk 31 augustus, gewaarmerkte kopieën van je diploma('s), cijferlijsten en evt. aanvullende VWO-certificaten: kopieën voorzien van een stempel 'conform origineel' / 'eensluidend afschrift' en een handtekening/paraaf van de onderwijsinstelling naar de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen FSE, T.a.v. Y. van der Weerd, Bernoulliborgh, Nijenborgh 9, 9747 AG Groningen.
  • Voldoe je aan alle nadere vooropleidingseisen en is je dossier compleet, dan ontvang je een verklaring van toelating.
  • Voltooi de algemene inschrijfprocedure bacheloropleiding.
Toelatingseisen (zie ook het menu links)
Deadline: 1 mei 2019

De deadline voor aanmelding door het insturen/inleveren van een - zo compleet mogelijk - dossier is 1 mei 2019, per e-mail naar admissions.board.bsc.fse@rug.nl. Alleen dossiers die voor deze datum zijn ontvangen door de toelatingscommissie, worden gegarandeerd in behandeling genomen.
Deze deadline houdt overigens niet in dat je (eventuele) toelatingsexamens voor deze datum moet hebben afgerond, hiervoor heb je de tijd tot en met 31 augustus 2019.
Stuur aanvullende documenten dan wel zo snel mogelijk nadat je ze ontvangen hebt naar de toelatingscommissie.

Toelatingsexamens

Je kunt toelatingsexamens afleggen bij de Centrale Commissie Voortentamens of bij het Boswell-Bèta Instituut.
Je dient je zelf voor te bereiden op en aan te melden voor deze examens.

VWO-deelcertificaten kun je ook behalen aan een instelling voor middelbaar onderwijs voor het betreffende vak. Deze certificaten kunnen in de regio Groningen ook gehaald worden bij het Alfa College of Luzac College en via afstandsonderwijs bij bijvoorbeeld LOI, NTI of NHA. Je kunt ook Staatsexamen doen, houd er rekening mee dat je je voor Staatsexamens tot 31 december kunt aanmelden. VWO-certificaten van een andere instelling worden niet zonder meer geaccepteerd. Neem contact met de Toelatingscommissie op als je ergens anders een examen wil doen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 050-3637361 of via admissions.board.bsc.fse@rug.nl.

* Gewaarmerkte kopie wil zeggen dat op de kopie van jouw diploma/certificaat een stempel en een handtekening staan van een officiële instantie waaruit blijkt dat de kopie overeen komt met het origineel. Dit waarmerken kan bij de administratie van de instelling die het diploma heeft verstrekt. Dit kan ook bij de Education Support Desk in de Bernoulliborg (Nijenborgh 9) ADL (A. Deusinglaan 1) of de University Student Desk in het Academiegebouw (broerstraat 5) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:31 augustus 2018 15:21
printView this page in: English