Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenBèta-bachelor studiekiezersPraktische informatieToelatingsprocedure bacheloropleidingen

Zonder toelatingsdiploma (21+)

Ben je minimaal 21 jaar en heb je geen diploma dat toelating geeft tot een universitaire bacheloropleiding, dan kom je in aanmerking voor het colloquium doctum.
Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek dat bestaat uit examens voor de vereiste vakken op VWO-niveau, conform het profiel Natuur & Gezondheid of het profiel Natuur & Techniek (zie onderstaande tabel).

Ben je in het bezit van een buiten Nederland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs maar je kunt geen diploma overleggen dan kan worden afgeweken van de leeftijdsgrens van 21 jaar. Uitzonderingen als deze worden per kandidaat beoordeeld.

Let op!

In Studielink kun je de stap 'Vooropleiding toevoegen' bij het aanmaken van je Studielink-account overslaan. De RuG krijgt dan van Studielink door dat je geen vooropleiding hebt en zal je verder informeren over de mogelijkheden voor het doen van een 21+ toets.

Als je al vooropleidingsgegevens in Studielink hebt ingevuld, is het niet mogelijk om dit te wijzigen naar colloquium doctum. Neem in dat geval contact op met toelatingscommissie om te informeren naar de aanmeldprocedure.

Engelse taalvaardigheid

Indien je tijdens je vooropleiding geen Engelse taalvaardigheid op VWO-niveau hebt gehad, dien je hiervoor een toets af te leggen. Hiervoor kun je terecht bij het Talencentrum van de RUG. Voor deze toets geldt dat je per sectie een minimale score van C1 of C2 moet halen, één score B2 is toegestaan. Kijk hier voor de overige certificaten die door ons worden geaccepteerd.

Toelatingsexamens
VWO-deelcertificaten of Staatsexamen

VWO-deelcertificaten kun je behalen aan een instelling voor middelbaar onderwijs voor het betreffende vak. Deze certificaten kunnen in de regio Groningen ook gehaald worden bij het Alfa College of Luzac College en via afstandsonderwijs bij bijvoorbeeld LOI, NTI of NHA. Je kunt ook Staatsexamen doen, houd er rekening mee dat je je voor Staatsexamens tot 31 december kunt aanmelden. VWO-certificaten van een andere instelling worden niet zonder meer geaccepteerd. Neem contact met de Toelatingscommissie op als je ergens anders een examen wil doen.

Je dient je zelf voor te bereiden op en aan te melden voor deze examens.

Over Staatsexamens op Rijksoverheid.nl
Aanmelden Staatsexamens bij DUO

Je kunt ook toelatingsexamens (voortentamen) afleggen bij de Centrale Commissie Voortentamens of bij het Boswell-Bèta Instituut.

Procedure

  • Meld je voor 1 mei* aan voor de opleiding via Studielink en geef als vooropleiding 'Colloquium Doctum' op.
  • Meld je óók voor 1 mei* aan bij de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen FSE voor de toelatingsprocedure middels het invullen van het ' Admission request '.
  • De toelatingscommissie controleert je documenten en leeftijd en bepaalt welke examens je moet doen.
  • Maak de benodigde toelatingsexamens, evt. ook een toets Engelse Taalvaardigheid.
  • Maak je dossier compleet: stuur per gewone post, uiterlijk 31 augustus, gewaarmerkte kopieën van je diploma('s), cijferlijsten en evt. aanvullende VWO-certificaten: kopieën voorzien van een stempel 'conform origineel' / 'eensluidend afschrift' en een handtekening/paraaf van de onderwijsinstelling naar de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen FSE, T.a.v. Y. van der Weerd, Bernoulliborgh, Nijenborgh 9, 9747 AG Groningen.
  • Voldoe je aan alle nadere vooropleidingseisen en is je dossier compleet, dan ontvang je een beschikking (verklaring van toelating).
  • Voltooi de algemene inschrijfprocedure bacheloropleiding.
Deadline: 1 mei 2019*

De deadline voor aanmelding door het insturen/inleveren van een - zo compleet mogelijk - dossier is 1 mei 2019*. Dit stuur je per e-mail naar de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen . Alleen dossiers die voor deze datum zijn ontvangen door de toelatingscommissie, worden gegarandeerd in behandeling genomen.
Deze deadline houdt overigens niet in dat je (eventuele) toelatingsexamens voor deze datum moet hebben afgerond, hiervoor heb je de tijd tot en met 31 augustus 2019.
Stuur aanvullende documenten dan wel zo snel mogelijk nadat je ze ontvangen hebt naar de toelatingscommissie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 050-3637361 of via admissions.board.bsc.fse@rug.nl.

* Let op! De bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie heeft een numerus fixus. Geïnteresseerde studenten moeten zich vanwege de Numerus-Fixusprocedure vóór 15 januari 2019 aanmelden in Studielink en bij de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen. De toelatingsprocedure staat los van de selectieprocedure. Informatie over de selectieprocedure vind je op de website van Kunstmatige Intelligentie.

Nadere vooropleidingseisen

Bacheloropleiding

Conform
VWO-profiel
Natuur en Gezondheid

óf

Conform
VWO-profiel
Natuur en Techniek

Biologie
Farmacie*

Engels
Wiskunde A of B
Scheikunde
Biologie*
Natuurkunde

Engels
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie*

Life Science and Technology
(Technische) Natuurkunde
(Applied) Physics
Scheikunde
Chemistry
Scheikundige Technologie
Chemical Engineering
Sterrenkunde
Astronomy

Engels
Wiskunde B
Scheikunde
Biologie
Natuurkunde

Engels
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Informatica
Computing Science
(Technische) Wiskunde
(Applied) Mathematics
Technische Bedrijfskunde
Industrial Engineering and Management

Engels
Wiskunde B
Scheikunde
Biologie

Engels
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Kunstmatige Intelligentie
Artificial Intelligence

Engels
Wiskunde A of B; Wiskunde B aanbevolen
Scheikunde
Biologie

Engels
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

* Voor de opleiding Farmacie geldt dat het vak Biologie geen toelatingseis is, maar wel sterk wordt aanbevolen.

Laatst gewijzigd:29 januari 2019 18:02
printView this page in: English