Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Education Voorlichtingsinformatie studiekiezers Praktische informatie Toelatingsprocedure bacheloropleidingen

Met een VWO-diploma

Oud VWO diploma (voor 2007)

Het oude diploma is gebaseerd op vakkenpakketten. Wij maken onze programma’s op basis van profielen tweede fase in het voortgezet onderwijs. Ook de toelating is daarop gebaseerd.

Volg deze procedure.

Niet-toereikend profiel (na 2007)

Check de nadere vooropleidingseisen en zorg ervoor dat je deze vwo-certificaten behaalt. Deze certificaten (origineel danwel gewaarmerkte kopieën) stuur je naar de afdeling SIA.

In onderstaande tabel staan de nadere vooropleidingseisen voor toelating tot onze bacheloropleidingen indien je in bezit bent van een (niet-toereikend of oud) VWO-diploma.

Heb je hierover vragen neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen van de Faculteit Science and Engineering. Dit kan via telefoonnummer 050-3637361 of via e-mail admissions.board.bsc.fse@rug.nl.

Nadere Vooropleidingseisen

Nadere Vooropleidingseisen

Bacheloropleiding N+T N+G E+M C+M
Biologie* Biologie Natuurkunde

Wiskunde A of B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Wiskunde A of B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Farmacie

V

Natuurkunde

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde A of B

Natuurkunde

Scheikunde

Life Science and Technology

Scheikunde

Scheikundige Technologie

V

Wiskunde B

Natuurkunde

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Informatica *

Technische Bedrijfskunde

(Technische) Wiskunde

V

Wiskunde B

Wiskunde B

Wiskunde B

Kunstmatige Intelligentie *

V

Wiskunde B aanbevolen

V

Wiskunde B aanbevolen

V

Wiskunde B aanbevolen

Wiskunde A of B;

Wiskunde B aanbevolen

Biomedische Technologie*

(Technische) Natuurkunde

Sterrenkunde

V

Wiskunde B

Natuurkunde

Wiskunde B

Natuurkunde

Wiskunde B

Natuurkunde

* Let op! De bacheloropleiding Biologie, Biomedische Technologie,Kunstmatige Intelligentie en Informatica hebben een numerus fixus. Geïnteresseerde studenten moeten zich vanwege de Numerus-Fixusprocedure vóór 15 januari 2022 aanmelden in Studielink en bij de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen. De toelatingsprocedure staat los van de selectieprocedure. Informatie over de selectieprocedure vind hier.

Laatst gewijzigd:26 oktober 2021 14:36