Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenBèta-bachelor studiekiezersPraktische informatieToelatingsprocedure bacheloropleidingen

Met een VWO-diploma

In onderstaande tabel staan de nadere vooropleidingseisen voor toelating tot onze bacheloropleidingen indien je in bezit bent van een (niet-toereikend of oud*) VWO-diploma.

Procedure
  • Meld je voor 1 mei aan voor de opleiding via Studielink. Deze aanmelding is een verzoek tot inschrijving.
  • Let op! Meld je óók voor 1 mei aan bij de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen FSE voor de toelatingsprocedure middels het invullen van het ' Admission request '.
  • Binnen maximaal zes weken volgt het besluit van de toelatingscommissie.
  • Eventueel dien je toelatingsexamens af te leggen.
  • Maak je dossier compleet: stuur per gewone post, uiterlijk 31 augustus, gewaarmerkte kopieën van je diploma('s), cijferlijsten en evt. aanvullende VWO-certificaten: kopieën voorzien van een stempel 'conform origineel' / 'eensluidend afschrift' en een handtekening/paraaf van de onderwijsinstelling naar de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen FSE, T.a.v. Y. van der Weerd, Bernoulliborgh, Nijenborgh 9, 9747 AG Groningen.
  • Voldoe je aan alle nadere vooropleidingseisen en is je dossier compleet, dan ontvang je een beschikking (verklaring van toelating).
  • Voltooi je de algemene inschrijfprocedure bacheloropleiding.
Deadline: 1 mei 2019

De deadline voor aanmelding door het insturen/inleveren van een - zo compleet mogelijk - dossier is 1 mei 2019, per e-mail naar de Toelatingscommissie Bachelor opleidingen. Alleen dossiers die voor deze datum zijn ontvangen door de toelatingscommissie, worden gegarandeerd in behandeling genomen.
Deze deadline houdt overigens niet in dat je (eventuele) toelatingsexamens voor deze datum moet hebben afgerond, hiervoor heb je de tijd tot en met 31 augustus 2019.
Stuur aanvullende documenten dan wel zo snel mogelijk nadat je ze ontvangen hebt naar de toelatingscommissie.

Let op! De bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie heeft een numerus fixus. Geïnteresseerde studenten moeten zich vanwege de Numerus-Fixusprocedure vóór 15 januari 2019 aanmelden in Studielink en bij de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen. De toelatingsprocedure staat los van de selectieprocedure. Informatie over de selectieprocedure vind je op de website van Kunstmatige Intelligentie.

Toelatingsexamens

Je kunt toelatingsexamens afleggen bij de Centrale Commissie Voortentamens of bij het Boswell-Bèta Instituut.
Je dient je zelf voor te bereiden op en aan te melden voor deze examens.

VWO-certificaten van een andere instelling worden niet zonder meer geaccepteerd. Neem contact met de Toelatingscommissie op als je ergens anders een examen wil doen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Toelatingscommissie Bacheloropleidingen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 050-3637361 of via admissions.board.bsc.fse@rug.nl.

Nadere vooropleidingseisen

Bacheloropleiding

N+T

N+G

E+M

C+M

Biologie

Biologie

Natuurkunde

Wiskunde A of B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie

Wiskunde A of B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie

Farmacie

V

Natuurkunde

Natuurkunde
Scheikunde

Wiskunde A of B
Natuurkunde
Scheikunde

Life Science and Technology
Scheikunde
Chemistry
Scheikundige Technologie
Chemical Engineering

V

Wiskunde B
Natuurkunde

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Informatica
Computing Science
Technische Bedrijfskunde
Industrial Engineering and Management
(Technische) Wiskunde
(Applied) Mathematics

V

Wiskunde B

Wiskunde B

Wiskunde B

Kunstmatige Intelligentie
Artificial Intelligence

V
Wiskunde B aanbevolen

V
Wiskunde B aanbevolen

V
Wiskunde B aanbevolen

Wiskunde A of B;
Wiskunde B aanbevolen

(Technische) Natuurkunde
(Applied) Physics
Sterrenkunde
Astronomy

V

Wiskunde B
Natuurkunde

Wiskunde B
Natuurkunde

Wiskunde B
Natuurkunde

* Meer informatie is te vinden op de website van het College van Toetsen en Examens

Laatst gewijzigd:01 november 2018 11:57